Magnus, betatestare, early adapter

Varför blev du betatestare för Scypho?

Jag blev tillfrågad. Jag var med på Hem&Villa mässan och precis innan stängningsdags så tittade jag förbi i Scyphos monter. Jag blev intresserad och undrade vad det kunde vara. Jag tycker ju generellt att jag har lite dålig koll över inställningarna på värmepannan och tänkte att det här kunde vara intressant. Så jag anmälde mitt intresse för Scypho Heat Control. På den vägen var det.

Varför är Scypho bra?

För min del handlar det om att få mer koll. Jag tycker om att man kan kolla direkt från appen och inte behöver springa ner till pannan samt att Scypho kan spara pengar. Scypho gör min värmepanna lite mer intelligent.

Vad tycker du om att fler och fler produkter kopplas upp i hemmet?

Jag tycker det är bra. Dels jobbar jag inom IT-branschen och dels så är jag väldigt teknikintresserad. Jag tycker om att kunna hålla koll på mitt hus när jag är på jobbet för det är då jag kommer på det. Det är en känsla av att ha kontroll. Jag skulle ha ännu mer uppkopplat om det gick. Jag har t.ex. några nätverkskameror som jag kan titta på när jag är borta. Kan vara vad som helst. Posten anländer, träd som faller ner, tunnor som kan välta etc.

Like what you read? Give Manetos a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.