Què és l’art?

Indefinible.

L’art, com el llenç abans de ser pintat, és un concepte buit esperant a que se li aboqui significat.

L’art és i ha de ser lliure; només així permet l’expressió de l’ànima. Definir un concepte que té la llibertat com a principi és contradictori, ja que definir és limitar i és impossible limitar la buidor.

L’art no és res, un convencionalisme, obra d’art és aquella que sigui considerada com a tal i per tant, tot pot ser art. Però preguntar per la facultat d’art és completament banal, la qüestió rellevant és la qualitat de l’obra. Penso que una obra és bona sempre que serveixi el seu o seus propòsits. Si l’obra té un propòsit decoratiu, el seu èxit i, per tant, la seva qualitat, recaurà en la seva bellesa. Si l’obra, en canvi, té un propòsit reivindicatiu, la qualitat recaurà en el missatge i en la seva eficàcia comunicativa. I si aquesta creació succeeix en un espai sense marcs, qualsevol institució que valori les obres segons uns paràmetres pot ser menyspreada, doncs al final, l’últim judici succeeix dins nostre i es fa en funció del que ja coneixem.

La consideració d’una obra d’art és sempre irrefutable i és la seva qualitat que s’hauria de debatre. L’artista, per tant, pot ser també qualsevol, el valor real no resideix en ser considerat com a tal sinó en ser considerat com a bo. Definir l’art seria com guixar un llenç abans de ser pintat, la llibertat i aquesta buidor de contingut permeten la construcció des de zero.

L’art és i ha de ser lliure, definir-lo seria limitar-lo.


Si t’ha agradat l’article, no oblidis de donar-li al botó de “👏”, compartir-lo per les xarxes socials i, si vols rebre tots els meus articles setmanalment al correu electrònic 📧, subscriu-te aquí.

Gràcies per llegir,
Marc Esquirol 
www.marcesquirol.me

Il·lustració: Valèria Cuní
Revisió linguística: Ton Creus