Wstydź się Holandio — Europo umieraj.

Referendum które odbyło się w środę w Holandii wskazuje, że przeciwko umowie z Ukrainą głosowało 61 proc. uczestników , a poparło ją 38 proc. Nie jestem wstanie do końca pojąć co kierowało Holendrami w podjęciu tak głupiej i krótkowzrocznej decyzji. 
Referendum rozpisano na wniosek trzech eurosceptycznych organizacji, pod przewodnictwem GeenPeijl
Zebrano 400 tysięcy podpisów popierających tę inicjatywę i ogłoszono referendum. Wynik referendum nie jest wprawdzie wiążący jednak nastręcza całkiem sporych problemów w dalej próbie przyłączenia Ukrainy do Unii.

Holendrzy spojrzeli na ten problem dość krótkowzrocznie, nie biorąc pod uwagę, że Ukraiński rynek jest dość mocno perspektywiczny. Napewno nie można na to patrzeć w perspektywie dni czy tygodni, ale miesięcy i lat.

Ukraina jest europie potrzebna, tak samo jak europa potrzebna jest ukrainie. 
Ukraińska historia przystąpienia do UE rozpoczeła sie w marcu 2007 kiedy to rozpoczęto negocjacje w sprawie szerszego porozumienia UE-Ukraina podobnego do układów stowarzyszeniowych. Współpraca UE-Ukraina dotyczy m.in. stworzenia wspólnej przestrzeni powietrznej, opracowania i realizacji strategii transportowej, która przyczyni się do rozwoju korytarzy transportowych.

W październiku 2010 Rada Najwyższa Ukrainy odrzuciła pomysł złożenia wniosku w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. 21 marca 2014 roku została podpisana część polityczna Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Część handlowa umowy została podpisana 27 czerwca 2014 roku.

I teraz doszliśmy do sytuacji kiedy mamy umowę handlową którą Holendrzy bardzo chętnie wykorzystują, niestety tylko w jedną stronę. Wysyłając swoje produkty na Ukrainę, nie przyjmując zwrotnie ukraińskich towarów.

Marek Sierant na swoim profilu na FB napisał:

Mam propozycję dla Holendrów wiem ze glosowaliscie przeciwko UE ze wam się wiele rzeczy nie podoba jesli idzie o wasz rząd ale dlaczego jak frustrat pobliście niewinnego Ukrainę. Jest wyjście niech umowa o wolnym handlu dotyczy wszystkich krajów w UE ale nie Holendrów niech wasza produkcja będzie obłożona cłem niech dostęp do ogromnego i rozwojowego Ukraińskiego rynku będzie dla was zamknięty. Zjedzcie swoje pomidory sery mięso wyroby sami.

Ciężko się z Nim nie zgodzić.

Wszak w TUE w artykule 3 wśród celów Unii wymienione są m.in.:

  • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami ,
  • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
  • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
  • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych,
  • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów,
  • polepszenie standardów życia.

Jeżeli Unia Europejska chcę się dalej rozwijać i dalej stanowić potęgę gospodarczą to musi Ukrainę przyjąć. Oczywiście Ukraina musi bardzo ciężko pracować, żeby się do uni dostać. Jednak Unia bez ukrainy nigdy nie będzie pełna. Wszak Europa miała stać się jednością takie wartości przyświecały założycielom tego sypiącego się u podstaw tworu.

Bo dlaczego sztucznie utrzymujemy Grecję a nie możemy pomóc Ukrainie?

Niestety, coraz częściej mam wrażenie, że unia przestanie istnieć, rozsypie się w posadach, najpierw wystąpi z niej Wielka Brytania później zaczną bankrutować Grecja, Włochy itd… Dodatkowo wybory w USA wygra Donald Trump który bardzo mocno zmieni zasady jakimi kierowało się NATO.

Dlatego my w Polsce powinniśmy śmiało dążyć do koncepcji “Międzymorza” i dalej bardzo mocno wspierać Ukrainę. Tylko to może nam zapewnić spokój w regionie, a kto wie może jak to dobrze rozegramy to nowy serial TVP nie będzie SF.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.