Hướng dẫn sử dụng MCashLight

Antosha Nguyen
Jun 16 · 5 min read

Mục lục

1. CÁCH CÀI ĐẶT TIỆN ÍCH MỞ RỘNG MCASHLIGHT
2. CÁCH TẠO VÍ MCASH TRÊN MCASHLIGHT
3. CÁCH GỬI MCASH TỪ MCASHLIGHT
4. CÁCH ĐÓNG BĂNG MCASH ĐỂ CÓ THÊM BĂNG THÔNG (BANDWIDTH)/NĂNG LƯỢNG (ENERGY)
5. CÁCH STAKE MCASH
6. CÁCH VOTE ĐỂ CHỌN SUPERNODE

1. CÁCH CÀI ĐẶT TIỆN ÍCH MỞ RỘNG MCASHLIGHT

Bước 1: Truy cập vào đường link http://bit.ly/mcashchain-chrome-extension
Bước 2: Chọn “Add to Chrome

2. CÁCH TẠO VÍ MCASH TRÊN MCASHLIGHT

Bước 1: Ấn vào biểu tượng Mcashlight và đặt mặt khẩu, sau đó chọn “Continue

3. CÁCH GỬI MCASH TỪ MCASHLIGHT

Để gửi MCASH, bạn phải có đủ bandwidth (băng thông) để tạo giao dịch. Một tài khoản bình thường sẽ có 10,000 bandwidth mỗi ngày, đủ để sử dụng cho các nhu cầu thông thường. Nếu bạn muốn có nhiều bandwidth (băng thông) hơn, bạn sẽ phải freeze (đóng băng) một số MCASH (xem mục 4 ở dưới)

4. CÁCH ĐÓNG BĂNG MCASH ĐỂ CÓ THÊM BĂNG THÔNG (BANDWIDTH)/NĂNG LƯỢNG (ENERGY)

Bước 1: Ấn vào ba chấm và chọn “Frozen/Unfrozen

5. CÁCH STAKE MCASH

Bước 1: Ấn vào ba chấm và chọn “Stake/Unstake

6. CÁCH VOTE ĐỂ CHỌN SUPERNODE

Bước 1: Ấn vào ba chấm và chọn “Vote

MCashChain

Enable Frictionless Digital Economy

Antosha Nguyen

Written by

MCashChain

Enable Frictionless Digital Economy