MediaJournal
Published in

MediaJournal

Fem bud på, hvordan du får hul igennem til brugerne med din journalistik

Danske mediehuse arbejder stadig mere strategisk med at nå deres målgrupper. Nyt forskningsprojekt peger på en håndfuld temaer, der fylder på redaktionerne — og zoomer ind på ét underliggende spørgsmål: Er jeg selv en del af målgruppen?

Photo by AbsolutVision on Unsplash

Bengtsson, S. og Johansson, S., ‘A phenomenology of news: Understanding news in digital culture’, Journalism, vol. 22, no. 11, 2021, ss. 2873–2889.

Benton, J., ‘The leaked New York Times innovation report is one of the key documents of this media age’, NiemanLab, 15. maj 2014, https://www.niemanlab.org/2014/05/the-leaked-new-york-times-innovation-report-is-one-of-the-key-documents-of-this-media-age/, (lokaliseret 26. september 2020).

Christin, A. og Petre, C., ‘Making Peace with Metrics: Relational Work in Online News Production’, Sociologica, vol. 14, no. 2, 2020, ss. 133–156.

Elmelund, R., ’Viktor Reddersen: ”Journalistikken har mistet forbindelsen til folks virkelighed”’, Journalisten, 16. maj 2019, https://journalisten.dk/viktor-reddersen-journalisterne-og-journalistikken-har-mistet-forbindelsen-til-folks-virkelighed/, (lokaliseret 30. juni 2021).

Fremmen, M. B., ‘TV Avisen vil være mere væsentlig’, Journalisten, 19. marts 2010, https://journalisten.dk/tv-avisen-vil-vaere-mere-vaesentlig/, (lokaliseret 26. september 2020).

Korsgaard, L., ‘“Okay, wow, så hvad gør vi nu?” Opmærksomhedskrigen. Kapitel 1’, Zetland, 19. marts 2018, https://www.zetland.dk/historie/sowGGwn1-a8DEYXaM-0e054, (lokaliseret 26. september 2020).

Krasnik, M., ’Derfor skal man ikke sælge Weekendavisen iført hættetrøje’, Weekendavisen, https://abonnement.weekendavisen.dk/en-annonce-som-martin-krasnik-ville-skrive-den/, (lokaliseret 29. november 2021).

Kristensen, L. M., ‘Audience Metrics: Operationalizing News Value for the Digital Newsroom’, Journalism Practice, 2021.

Linaa Jensen, J. et. al., ‘Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig? Forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af, hvad nyheder og aktualitetsstof er og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst’, Mediernes udvikling i Danmark, Slots- og Kulturstyrelsen/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, 2019, https://mediernesudvikling.kum.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/Mediernes_udvikling/2019/Sp ecialrapporter/Nyheder-_og_aktualitet/Aktiv__overvaeldet__adspredt_eller_afhaengig_2019.pdf, (lokaliseret 30. juni 2021).

Nelson, J.L., ‘The next media regime: The pursuit of ‘audience engagement’ in journalism’, Journalism, vol. 22, no. 9, 2019, ss. 2350–2367.

Nelson, J. L., Imagined Audiences. How Journalists Perceive and Pursue the Public, Oxford, Oxford University Press, 2021.

Schultz Jørgensen, S., ’Medieklassen må ud af sin sikre boble’, Politiken, 14. maj 2021, https://politiken.dk/kultur/medier/art8207482/Medieoverklassen-m%C3%A5-ud-af-sin-sikre-boble, (lokaliseret 30. juni 2021).

Westergaard, P. og Schultz Jørgensen, S., Den journalistiske forbindelse. Sådan genopfinder nyhedsmediet sin relation til borgerne — og sin relevans for demokratiet, København, Gyldendal Business, 2018.

Wigh-Poulsen, H., ‘Birthe og René’, Kristeligt Dagblad, 28. november 2006, https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/birthe-og-rené, (lokaliseret 26. september 2020).

[1] Projektgruppen bestod af Henrik Berggren, Lone Krogsholm og mig selv. Undervejs sparrede vi løbende med kollegaer fra journalistik og forskning-udvikling. En særlig tak skal lyde til Flemming Svith, som hjalp os med at udvikle vores caseudvælgelsesmodel.

[2] J. L. Nelson, ‘The next media regime: The pursuit of ‘audience engagement’ in journalism’, Journalism, vol. 22, no. 9, 2019, ss. 2350–2367.

[3] H. Wigh-Poulsen, ‘Birthe og René’, Kristeligt Dagblad, 28. november 2006, https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/birthe-og-rené, (lokaliseret 26. september 2020).

[4] M. B. Fremmen, ‘TV Avisen vil være mere væsentlig’, Journalisten, 19. marts 2010, https://journalisten.dk/tv-avisen-vil-vaere-mere-vaesentlig/, (lokaliseret 26. september 2020).

[5] A. Christin og C. Petre, ‘Making Peace with Metrics: Relational Work in Online News Production’, Sociologica, vol. 14, no. 2, 2020, ss. 136–137.

[6] L. Korsgaard, ‘“Okay, wow, så hvad gør vi nu?” Opmærksomhedskrigen. Kapitel 1’, Zetland, 19. marts 2018, https://www.zetland.dk/historie/sowGGwn1-a8DEYXaM-0e054, (lokaliseret 26. september 2020).

[7] J. Benton, ‘The leaked New York Times innovation report is one of the key documents of this media age’, NiemanLab, 15. maj 2014, https://www.niemanlab.org/2014/05/the-leaked-new-york-times-innovation-report-is-one-of-the-key-documents-of-this-media-age/, (lokaliseret 26. september 2020).

[8] Se L. M. Kristensen, ‘Audience Metrics: Operationalizing News Value for the Digital Newsroom’, Journalism Practice, 2021, der har undersøgt brugen af ’audience metrics’ på Jysk Fynske Medier via etnografisk feltarbejde.

[9] Se P. Westergård og S. Schultz Jørgensen, Den journalistiske forbindelse: Sådan genopfinder nyhedsmediet sin relation til borgerne — og sin relevans for demokratiet, København, Gyldendal, 2018.

[10] Se J. L. Nelson, Imagined Audiences, S. Schultz Jørgensen, ’Medieklassen må ud af sin sikre boble’, Politiken, 14. maj 2021, https://politiken.dk/kultur/medier/art8207482/Medieoverklassen-m%C3%A5-ud-af-sin-sikre-boble, (lokaliseret 30. juni 2021), samt R. Elmelund, ’Viktor Reddersen: ”Journalistikken har mistet forbindelsen til folks virkelighed”’, Journalisten, 16. maj 2019, https://journalisten.dk/viktor-reddersen-journalisterne-og-journalistikken-har-mistet-forbindelsen-til-folks-virkelighed/, (lokaliseret 30. juni 2021).

[11] Kompleksiteten i, hvordan folk bruger, opfatter og reagerer på journalistik, fremgår bl.a. af S. Bengtsson og S. Johansson, ‘A phenomenology of news: Understanding news in digital culture’, Journalism, vol. 22, no. 11, 2021, ss. 2873–2889, og J. Linaa Jensen et. al., ‘Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig? Forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af, hvad nyheder og aktualitetsstof er og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst’, Mediernes udvikling i Danmark, Slots- og Kulturstyrelsen/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, 2019, https://mediernesudvikling.kum.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/Mediernes_udvikling/2019/Sp ecialrapporter/Nyheder-_og_aktualitet/Aktiv__overvaeldet__adspredt_eller_afhaengig_2019.pdf, (lokaliseret 30. juni 2021).

--

--

Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles online-tidsskrift med bidrag fra undervisere og forskere. Udkommet løbende siden oktober 2018. Målgruppen for tidsskriftet er DMJX’s egne undervisere, forskere og studerende — samt alle øvrige interesserede i medie- og undervisningsforhold.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store