Campus DPG Media
Published in

Campus DPG Media

Undercover gaan, wat levert het op?

Illustratie | Floor van het Nederend
Jeroen van Bergeijk undercover bij bol.com | Foto: Jiri Büller

Zoek niet alleen naar onrecht

Jeroen van Bergeijk undercover als Uberchauffeur | Foto: Jiri Büller

Blijf langer hangen

Jeroen van Bergeijk undercover bij Wehkamp | Foto: Jiri Büller
Jeroen van Bergeijk undercover als verkeersregelaar | Foto: Jiri Büller

Undercover werken kan pittig zijn

Jeroen Bergeijk undercover als flitsbezorger | Foto: Jiri Büller

Word je nooit betrapt?

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store