De speeltuin van The New York Times

Susanne Poot
Aug 12 · 6 min read

The New York Times verkent de nieuwste technologieën die de journalistiek vooruit helpen. Marc Lavallee leidt die zoektocht als chef van het team Research & Development. ‘Onze grote projecten zijn nu 5G en blockchain.’

Interview: Lars Anderson

Marc Lavallee leidt me langs de beveiligingspoortjes naar de redactie van The New York Times. Ik krijg een sticker met mijn naam erop en plak hem op mijn overhemd. Op de tweede etage werkt zijn team aan een project rond 5G. Aan een zwart bord hangen blauwe, roze en gele post-its, met geschreven termen erop zoals: teamrollen (Getting expert help works!), prioriteiten (Some explorations lack a clear ‘why’.) en feedback van de nieuwsredactie (Demystify what we are working on for newsroom.) Hier wordt geëxperimenteerd met de almaar groeiende technologische mogelijkheden om verhalen te publiceren.

Marc (37) is de chef van deze speeltuin die ze formeel de afdeling ‘Research & Development’ noemen. Marc is jong voor een ‘director’, net zoals alle directors en managers die ik deze dag spreek bij de Times jong zijn. Midden dertig, verantwoordelijk voor teams met ronkende namen zoals Visual Strategy, Audience Growth of Inbox Engagement. Ze schakelen snel, meetings volgen elkaar in hoog tempo op, Marc heeft in eerste instantie twintig hele minuten voor me. Een ultrakorte meet & greet. Vijf dagen later spreken we nog eens af voor dit interview, nu met PR-dame, om zeker te zijn dat Marc niet te veel verklapt. Deze keer hebben we een uurtje.

De cake die er in 3D duidelijk beter uitziet dan in het echt. Foto: Lars Anderson

3D-cake

Het 4G-netwerk is traag in vergelijking met zijn opvolger. De hoeveelheid data die verwerkt kan worden is een barrière voor beelden in hoge resolutie. Marc: ‘Vorig jaar hadden we een fotograaf ter plekke in Californië bij de bosbranden. Hij heeft daar foto’s gemaakt van een standbeeld van een engel. Dit beeld stond in zijn beleving symbool voor de verwoestende branden, zwartgeblakerd in een verschroeid veld. Maar nog steeds intact. De scène was in zijn beleving te groots, niet te vangen in één beeld. Dus schoot hij 1.500 foto’s van het beeld, helemaal rondom. Met het 4G-netwerk kunnen we niet zo veel beelden versturen, met 5G wel. Met zijn materiaal zijn we nu aan het experimenteren om dit in een hoge resolutie te brengen. Met als achterliggende vraag: wat hebben we nodig om dit te maken met een deadline? Hoeveel tijd zal dit innemen voor de nieuwsredactie?’

Zelf experimenteren is wat zijn R&D-team het meest helpt. ‘We zouden veel meer willen doen rond dingen die journalisten zelf bedenken of in elkaar knutselen omdat ze zien dat iets sneller of beter kan. Josh Haner, een van onze fotografen, volgde in 2012 voor ons de verkiezingen. Hij zag dat televisieproducers hun materiaal heel snel konden verzenden naar de studio. Hij is een hybride figuur, kan zelf programmeren en dus knutselde hij een backpack in elkaar waarbij zijn computer verbonden zat aan zijn camera en direct alle beelden automatisch verstuurde naar de redactie. Zijn pack hebben we doorontwikkeld en vormt nu de brug van de fotograaf naar de redactie, waarbij de redacteur een tweede set ogen is. Sommige foto’s komen sneller op de redactie binnen dan dat ze te zien zijn op televisie. Iconisch is de foto van Angelina Jolie bij de Oscaruitreikingen in 2012. We hadden een social team klaarzitten en onze foto stond als eerste op Facebook. Wij hadden die foto. En het was de meest gevraagde foto van dat jaar.’

‘Voice was een blinde vlek, nu hebben we al enkele producties voor Amazons Alexa’ — Marc Lavallee

‘De pack van Haner was feitelijk R&D-werk nog voor we een R&D-afdeling hadden. We zagen dat er individueel veel werd bedacht en ontwikkeld, en dat er nood was aan een team. Een andere belangrijke reden voor ons bestaan is dat je soms blinde vlekken ontwikkelt in je werk. Zodra je daarin verzeild raakt, moet je achteraf een inhaalslag maken. Dat kost tijd. We zoeken nu naar manieren om onszelf scherp te houden, om tijdig te zien wat we nog niet doorhebben. We hadden tot voor kort bijvoorbeeld geen team voor smartspeakers. Terwijl een kwart van de Amerikanen deze al in huis heeft staan. En dan schakelen we: waar liggen kansen, wat kunnen we leren, hoe gaan we daar prototypes van maken? Voice was een blinde vlek, nu hebben we al enkele producties voor Amazons Alexa. Nog niet grootschalig, maar we zijn waar we willen zijn.’

Blockchain en machine learning

Wat zijn de grote projecten naast 5G en Voice? Marc: ‘Blockchain en machine learning.’ Toen Marc vier dagen eerder slechts twintig minuten tijd had, moest hij naar een workshop rond blockchain. Bij de workshop zaten ook mensen van Associated Press, The Wall Street Journal en andere titels. Marc: ‘We verkennen de journalistieke mogelijkheden voor blockchain.’ Dat hij dit met concurrenten doet, vindt hij geen probleem. ‘We concurreren met elkaar in verhalen, niet in technologie.’

De blockchain gaat voorlopig over fotojournalistiek. Centraal staat de journalistieke stelling: dit is wat we weten over deze gebeurtenis. Blockchain stelt ons in staat om data te delen over een gebeurtenis tussen verschillende organisaties. Blockchain laat broodkruimels achter, je kunt altijd terugkijken naar waar het vandaan komt. De oorsprong ligt vast, is zichtbaar en niet te manipuleren. Dat creëert vertrouwen, juist nu nepnieuws en desinformatie vrij spel hebben. Via blockchain kun je bijvoorbeeld bij beelden verification marks aanbrengen op sociale media die bewijzen dat de gebruikte foto bij een verhaal ook daadwerkelijk over dat verhaal gaat. Kortom, iemand die wil misinformeren kan niet langer zomaar een foto in een compleet andere context gebruiken. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik nog niet. Dat zijn de grote onbekenden, we zitten echt nog in de beginfase.’

Machine learning is al breder uitgerold op de redactie en werkt volgens Marc al behoorlijk goed. ‘Ons publiek gebruikt het al in hun browsers. We publiceren in meerdere talen en hebben daarvoor vertalers in dienst, onder meer voor de Chinese en Spaanse talen. Ook hier kijken we vooral naar hoe gebruikers dit inpassen in hun dagelijks leven. En hoe wij het zelf gebruiken.’

‘Misschien moet ik nog even benadrukken dat ons team niet als enige kijkt naar deze nieuwe technologieën. We willen vooral geen innovatiepolitie zijn, we zien ideeën liefst gedecentraliseerd vanuit de redactie komen. Voor mij zijn we succesvol als journalisten ons weten te vinden met een verzoek.’

Mark Lavallee. Foto: Lars Anderson

Marc Lavallee (1981)

Campus DPG Media

Mediamakers van morgen

Susanne Poot

Written by

Content Manager bij Campus DPG Media

Campus DPG Media

Mediamakers van morgen

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade