Dün ve Yarın Etimolojisi Bölüm 2

Dün ve yarın kelimelerinin Hintçe de tek bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz ?