Haftada Bir: Sanatta İfade Özgürlüğü Çalıştayı

Bu haftaki Haftada Bir programının sunucuları Mustafa Yılankaya ve Selin Sayın. Muhabirlerimiz Susma Platformu’nun düzenlediği, İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Sanatta İfade Özgürlüğü Çalıştayı’nı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yeni bisikletlerini ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleşen İlber Ortaylı konferansını anlatıyor.

Avukat Fikret ilkiz detaylı olarak, temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili anayasada yer alan kanunları anlattı. (Fotoğraf: Ege’de Son Söz)
Like what you read? Give Medya Fab Ekibi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.