Haftada Bir: Bayraklı Deve Güreşleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi haber ekibinin hazırladığı Haftada Bir programını bu hafta Rıza Armağan Bacak ve Ecem Hanay sunuyor. Programımızda İzmir Bayraklı deve güreşleri, Gündoğdu Meydanı’ndaki Newroz kutlamaları ve 24. İzmir Avrupa Caz festivali yer alıyor. Muhabir arkadaşlarımızın hazırladığı İzmir hikayelerini merak ediyorsanız radyo programımızı dinlemenizi tavsiye ederiz.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, deve güreşinin Yörük geleneği olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Rıza Armağan Bacak)
Like what you read? Give Medya Fab Ekibi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.