Haftada Bir: Göztepe-Giresunspor maçı gözlemleri

Bu hafta Sertan Taşkale ve Zeynep Özüncer’in sunduğu Haftada Bir programımızda bir tane İngilizce haberimiz var. Bu haber Ekonomi Üniversitesindeki yabancı öğrencileri anlatıyor. Ayrıca muhabirlerimiz Göztepe-Giresunspor maçı ve Türkiye’nin şaibeli seçim ve referandumları haberlerini paylaşıyor.

Mustafa Yılankaya, Göztepe-Giresunpor maçındaki gözlemlerini anlattı. (Fotoğraf: Mustafa Yılankaya)
Like what you read? Give Medya Fab Ekibi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.