İEÜ Enginar Festivali Klibi

Bu yıl 3.sü düzenlenen Urla Enginar Festivalinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı. Öğrenciler stantlarında yaptıkları enginarlı yemek tarifleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.