Vakava 1. Bölüm

Yeni nesil televizyon kanalı Vakava’nın ilk bölümü yayında. Her hafta değişen programları ile izleyici karşısına çıkan kanalın bu haftaki programları: Oluk Oluk Musiki, Gurm, Zest Show, Nereden Başlasan Kârdır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.