Case: Amsterdam Dance Event 2017

Soda heeft een onderzoek uitgevoerd onder de bezoekers van het Amsterdam Dance Event. Wat hebben ze bezocht en hoe hebben ze Amsterdam Dance Event 2017 ervaren? 120 bezoekers van het Amsterdam Dance Event zijn ondervraagd, hiervan was 68% vrouw en 32% man. Het grootste gedeelte van de respondenten bezocht alleen het nachtprogramma (59%), 26% heeft zowel het dag- als nachtprogramma bezocht en 15% bezocht alleen het dagprogramma.

Het Amsterdam Dance Event 2017 krijgt een beoordeling van 8,7.

65% van de respondenten deelde tijdens het Amsterdam Dance Event iets op social media. Hiervan is het meeste gedeeld via Stories op Snapchat (65%), Stories op Instagram (58%) en via een post op Instagram (54%).

75% geeft aan tussen de 1 en 3 optredens te hebben bezocht tijdens het Amsterdam Dance Event. Als we kijken naar het aantal respondenten dat naar het Amsterdam Dance Event is geweest de afgelopen jaren zien we een grote groep respondenten (81%) die 1 tot 3 keer is geweest. De meeste respondenten (82%) geven een bedrag tussen de €0 en €60 uit per optreden, dit is exclusief het ticket dat ze hebben gekocht.

Veel respondenten wonen buiten Amsterdam (81%) en gaan na het event ook weer terug naar huis (72%).

Zie hieronder de infographic voor een visuele weergave van de resultaten.