Groei Snapchat onder jongeren groter dan Instagram en Facebook

Peter Evers
Meet Soda
Published in
4 min readApr 19, 2018

--

Dit artikel verscheen eerder in de eerste nieuwe Adformatie op 5 april jl.

Om beter inzicht te krijgen in het socialmediagebruik van verschillende leeftijdsgroepen heeft socialmediabureau A Bigger Circle een onderzoek laten uitvoeren door dochterbedrijf Soda. In de Soda Socialmediagedrag Monitor is onderzocht in hoeverre de respondenten meer of minder gebruik maken van sociale media ten opzichte van een jaar geleden en naar het vertoonde gedrag op de verschillende sociale media. Hier komen een aantal interessante bevindingen in naar voren met betrekking tot de populariteit van Snapchat en het onderscheidende gedrag van jongeren op sociale media.

Toenemend volume in socialmediagebruik

Het gebruik van Facebook lijkt wat te stabiliseren in de middengroep (25–44 jaar) met ongeveer evenveel ondervraagden die het minder als meer zijn gaan gebruiken. In de jonge en oude leeftijdsgroep groeit het gebruik van Facebook echter nog sterk. Dit kan respectievelijk te maken hebben met jongeren die zich voor het eerst aanmelden en de adoptiecurve die ervoor zorgt dat ouderen later pas aanhaken. Eenzelfde patroon is te zien bij het gebruik van Instagram; de middengroep lijkt te stabiliseren in gebruik, terwijl onder de jonge en oude doelgroep het gebruik groeit.

Gelet op de gebruiksfrequentie ten opzichte van een jaar eerder, valt het op dat Snapchat onder jongeren in Nederland het hardst groeit (62% geeft aan vaker Snapchat te gebruiken dan een jaar eerder). Hierin blijft het Instagram (43%) duidelijk voor. Verder is het opvallend dat WhatsApp alleen maar meer gebruikt wordt onder alle leeftijdsgroepen en slechts weinig mensen aangeven het minder te gebruiken dan een jaar daarvoor. WhatsApp speelt daarmee een hele dominante rol in het mediagebruik van de Nederlander. Onder YouTube-gebruikers is de vlog-trend ook duidelijk herkenbaar met een grote groep jongeren (44%) die aangeeft het kanaal meer te gebruiken ten opzichte van een jaar eerder. Voor Twitter zijn de resultaten minder rooskleurig: 48% van de ondervraagden geeft aan dat ze Twitter minder zijn gaan gebruiken.

Facebook onder jongeren buiten de top-3

Gevraagd naar een top 3 van socialmediakanalen, werd duidelijk zichtbaar dat Facebook minder populair is onder jongeren. Met de andere data in het achterhoofd, betekent dit dat jongeren weliswaar evenveel op Facebook zitten en dit zelfs grofweg even vaak gebruiken als de andere leeftijdsgroepen, maar door het veel grotere volume aan socialmediagebruik onder jongeren stijgen WhatsApp, Snapchat en Instagram hier alsnog bovenuit. Zie visual voor een overzicht van top 3 per leeftijdsgroep.

Facebook verbindt generaties

Een neveneffect van het gebruik van Facebook onder alle doelgroepen, is dat het sociale medium steeds meer een plek wordt waar generaties met elkaar verbonden zijn. In het onderzoek komt “op de hoogte blijven van familie” als één na populairste activiteit naar voren bij Facebook (62%), terwijl dit bij Instagram (39%) en Snapchat (29%) een zevende plek inneemt. Hetzelfde familie-effect is ook te zien bij WhatsApp, ook dit wordt veelvuldig gebruikt om op hoogte te blijven van familie (58%).

Jongeren begrijpen privacy beter

Toen Snapchat een tijd geleden op de markt kwam, dankte ze haar bestaansrecht aan berichten die na 24-uur gewist werden. Dit is uiteindelijk uitgegroeid naar het populaire stories-formaat dat inmiddels minstens zo succesvol is op Instagram en ook in het onderzoek naar voren komt als een populaire vorm van communicatie onder jongeren. Maar Instagram en vooral Snapchat bieden hiernaast ook goede functies voor het versturen van privéberichten of het opzetten van kleine besloten groepjes. Op Instagram en Snapchat zien we voor de activiteiten “sturen van privéberichten” en “communicatie in groepen” op beide kanalen dat jongeren hier significant meer gebruik van maken. Voor Facebook is exact het tegenovergestelde te zien, jongeren maken hier juist significant minder gebruik van privéberichten en groepen. Concluderend zien we dat jongeren met stories meer gebruik maken van communicatie die snel verdwijnt en daarnaast actief zijn met privéberichten en besloten groepjes. Jongeren lijken zich hiermee bewust van potentiële pottenkijkers en bewaken hiermee grotendeels hun privacy.

Jongeren zijn always-on

Gevraagd naar de locaties waar gebruikgemaakt wordt van sociale media, is een duidelijk verschil tussen jong en oud zichtbaar. Waar de 45+ doelgroep aangeeft sociale media te gebruiken “thuis op de bank” en “aan de eettafel”, gebruiken jongeren sociale media werkelijk overal en de hele dag door. Dit uit zich ook in de stellingen aangaande gebruik voor het slapen en direct na het wakker worden en notificaties. De antwoorden hierop laten zien dat jongeren wakker worden en gaan slapen met hun mobiel, onrustig worden als de batterij bijna leeg is en bij elke notificatie direct op hun telefoon kijken. Dit illustreert het beeld van de telefoonverslaafde jongere met een korte aandachtsspanne. Of zien we hier juist hypersociale mensen met uitgebreide aandacht voor elkaar en hun digitale omgeving? Het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt.

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Soda, in opdracht van socialmediabureau A Bigger Circle. Soda gebruikt een methodiek waarbij respondenten middels social advertising gevraagd worden om een survey in te vullen. In totaal zijn er 636 respondenten ondervraagd in drie leeftijdsgroepen 15–24, 25–44 en 45+.

--

--