Soda Social Media Monitor: Dominantie Instagram neemt toe.

Peter Evers
Meet Soda
Published in
4 min readJun 12, 2019

--

Voor het tweede jaar op rij heeft socialmediabureau A Bigger Circle een onderzoek over socialmediagebruik laten uitvoeren door onderzoeksbureau Soda. In de Soda Social Media Monitor (download hier direct het hele onderzoeksrapport) is onderzocht in hoeverre Nederlanders meer of minder gebruik maken van sociale media ten opzichte van een jaar geleden en naar het vertoonde gedrag op de verschillende sociale media. Uit het onderzoek van dit jaar komt onder andere naar voren dat Instagram steeds dominanter wordt en Facebook en Snapchat aan populariteit inboeten.

Facebook en Snapchat minder geliefd

Net als vorig jaar vroegen we respondenten de drie favoriete socialmediakanalen te kiezen. Over alle leeftijdsgroepen heen bestond de top 3 in 2018 uit Whatsapp, Facebook en Instagram. In 2019 staat Whatsapp nog steeds op nummer één, maar de tweede plek is voor Instagram en derde plaats voor YouTube. Wat opvalt is dat 46% van de ondervraagden Facebook in haar top 3 heeft staan, terwijl dat in 2018 maar liefst 70% was. Facebook is vooral nog populair in de 45+ groep. Onder jongeren (tot 25 jaar) zien we dat Instagram (84%) en YouTube (54%) populairder zijn dan Snapchat (48%), waar Snapchat vorig jaar nog door 62% van de jongeren tot de drie favoriete kanalen werd gerekend en Instagram (55%) en YouTube (46%) nog achter zich hield. Voor een social medium dat zich zo nadrukkelijk op jongeren richt, is dit een duidelijk negatief signaal.

Vergeleken met vorig jaar staat Instagram 45% vaker in de top 3 van favoriete socialmediakanalen.

De dominantie van Instagram

Naast het massale gebruik van Whatsapp, valt het op dat Instagram in zowel het <25 segment als het 25–44 segment Facebook, YouTube en Snapchat achter zich laat. Dit is niet alleen te zien bij de vraag naar de favoriete sociale media, maar hetzelfde patroon is te zien bij gebruiksfrequentie en het gebruik in vergelijking met een jaar eerder. De inhaalrace ten opzichte van Snapchat die Instagram een tijd geleden heeft ingezet lijkt hiermee voltooid. Misschien wel indrukwekkender is dat Instagram met alle wijzigingen in haar app er in slaagt de 25–44 doelgroep nog steeds aan het platform gekluisterd te houden. Daarmee is Instagram onder Nederlanders t/m 44 jaar het populairste sociale medium.

De gebruiksfrequentie van Instagram neemt sterk toe, waar die van Facebook afneemt.

Instagram Stories voor iedereen

Dit jaar is heel duidelijk te zien dat Instagram Stories als nieuw communicatiemiddel definitief is doorgebroken. Waar vorig jaar 46% van de jongeren tot 25 jaar weleens een story postte, post nu 71% stories. In de 25–44 groep is dit zelfs gestegen van 5% naar 43%, een fenomenaal verschil dat laat zien dat stories zeker niet alleen meer door jongeren gebruikt worden. De 45-plus doelgroep blijft achter, slechts 4% post wel eens een story.

Instagram Stories zijn enorm in populariteit gestegen onder 25 t/m 44-jarigen.

Socialmedialiefde/verslaving

In het onderzoek worden negen vragen gesteld met betrekking tot socialmediaverslaving. In de antwoorden is op alle vragen een stijging te zien ten opzichte van vorig jaar. Een uitschieter is dat 77% van de respondenten tot 25 jaar zegt altijd hun social media checken voordat ze gaan slapen, in de 25–44 groep is dit met 74% nagenoeg hetzelfde. 62% van de jongeren geeft daarnaast aan dat ze ook bij het wakker worden direct hun social media checken.

Desktopgebruik

Opvallend is dat het desktopgebruik van Instagram en Whatsapp tussen 2018 en 2019 is gestegen. Instagram wordt nu door 26% van de respondenten op desktop gebruikt versus 20% in 2018 en Whatsapp wordt zelfs door 47% op desktop gebruikt ten opzichte van 33% een jaar eerder. Daartegenover staat dat het desktopgebruik van Facebook gedaald is van 70% in 2018 naar 53% in 2019. Gezien de daling in gebruiksfrequentie bij Facebook en de stijging bij Instagram en Whatsapp, concluderen we dat desktopgebruik samenhangt met gebruiksfrequentie.

Whatsapp en Instagram worden vaker op desktop gebruikt dan vorig jaar, waar Facebook juist minder wordt gebruikt.

Gifjes, lenzen en voice

Deze editie van het onderzoek is voor het eerst onderzocht in hoeverre verschillende leeftijdsgroepen nieuwe functies en technieken in social media hebben geadopteerd. Wat hier voornamelijk opvalt is dat jongeren 2x zoveel gebruik maken van filters, lenzen, gifjes en spraakberichten als de 25–44 groep. Voor live video is dit bijna 3x zoveel.

Voor de doelgroep tot 24 jaar zijn GIFjes, lenzen en voice niet nieuw meer.

Nieuwsgierig naar het hele onderzoek? In het Soda Kenniscentrum is het volledige rapport te downloaden.

--

--