Mellomrom

Samtidig som det er stort press på boliger i sentrale Oslo så står mange næringslokaler tomme i det samme byrommet. Vi vandret forbi butikksvinduer dekket av papp, og vinduer som blottet lokaler uten liv og rørelse, og lurte på hvordan vi kan bidra til å skape engasjement og liv i disse lokalene?

Om oss og prosjektet

Vi er en gruppe på fire masterstudenter som studerer interaksjonsdesign ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. I kurset Design Studio, så jobber med temaet digitalt byliv og dette prosjektet som vi kaller Mellomrom. Vi ønsker å se på byen som ett nettverk av digitale tjenester, av bygninger og av de menneskene som bor og lever her. Gjennom prosjektet ønsker vi å undersøke mulighetene runt felles resurser i form av lokaler, og hvordan man kan ta dem i bruk frem tils det blir klart hva som skal skje med dem? Målet for prosjektet er å finne ut hvordan vi kan fylle disse rommene med sosial og engasjerende kultur for innbyggerne i byen.

Leie lokale i kortere perioder

Det finnes flere aktører som jobber med å tilgjenliggjøre private- og kommunale lokaler som idrettshaller, kontorlokaler, osv — men ikke alle lokaler er satt i stand slik at de oppfyller kraven til en «vanlig» utleiekontrakt. Vi kontaktet flere aktører som lagt ut lokaler til utleie på finn.no, og de aller fleste vi kontaktet hadde en ønsket utleieperiode på 2–5 år; et system som ikke er lagt tilrette for korttidsleie. For nyetablerte aktører, eller mindre bedrifter, kan det vare vanskelig å forplikte seg til et flerårig kontrakt, og kanskje man ikke trenger et sentralt lokale hele tiden, men kanskje man trenger det for en måned — en uke — eller en helg?

Utgangspunktet for et ledig lokale kan være et lokale som mangler aktivitet — eller en aktivitet som mangler lokale (kilde: Levende Lokaler midveisrapport fra DOGA/nibr)

Noen lokaler er ledige i lengre perioder, mens andre er ledige i mellom utleieperioder. Det finnes lokaler som ikke fyller alle forventede krav ved en kommersiell utleie, men som kan ha potensiale å brukes til kulturelle formål i kortere perioder. Vi tror det skulle ha en positiv invirkning på det kulturelle bybildet hvis det ble enklere å ta i bruk byens resurser. Hva hvis man kunne ha bandøving i et badehus, holdt kunstutstilling i en hytte i marka, eller arrangert konsert i et utkikkstårn?

Nettavisen skrev i 2005 om «Nesten 200 kommunale bygg står tomme i Oslo» — noe som fikk oss til å undersøke hvordan denne situasjonen er idag. Vi tok kontakt med kommunen, og fikk en oversikt over ledige lokaler i Oslo, som per idag (oktober 2017) er 69 lokaler. Vi har samlet dataen i en kart over Oslo, noe som vi brukt som et arbetsverktøy under prosjektets gang.

Se kart over ledige bygg i Oslo.

Noen av disse lokalene krever store oppgraderinger for å kunne leies ut eller for et mere permanent bruk videre. Hva skal til for å kunne bruke lokalene frem tils det blir vedtatt når de skal pusses opp eller rives? Hvordan hadde et kontrakt for en slik lokale kunnet vært utformet: hva hvis tidsavgrensningen var «tils videre», eller bare for en dag?

Sosial kultur som drivkraft

Måten en tjeneste drives på kan avgjørende for hvordan eierskapet er strukturert: Ved individuelt eierskap kan en type økonomisk vinning være drivkraften og formålet for å dele resursene. Når vi snakker om lokaler som står tomme, så vil det mulig gjøre at lokaler raskere blir satt i stand, og kan generere profit for utleier. Ved et kollektivt eierskap så er det ikke nødvendigvis det høyeste økonomiske utbytte som står i fokus, men utbyttet kan ligge i tilgjenliggøring av felles ressurser, skape et økt engasjement blant innbyggere, eller økt sosialt- eller kulturellt tilbud nærmiljøet. Det er ikke alltid like rask fortgang i prosessene med å ferdigstille slike lokaler — men det er vekker ofte sterke reaksjoner når fellesresurser forfaller eller ikke blir tatt i bruk.

Gjennom prosjektet Mellomrom ønsker vi erfare hvordan man kan opprette en kulturutveksling mellom delingskultur — og sosialkultur for å bidra til et rikere bybilde. Dette er en prosjektreise der vi skal finne kulturellt innhold og fysiske steder som passer sammen, være i kontakt med forkjellige aktører og tjenester. Våre erfaringer, funn og tanker ønsker vi dele gjennom denne publikasjonen.