DERNEKLER İÇİN MENTORNITY

Mentornity sistemi derneklerde farklı modellerde kullanılabilir.

Bu modellerin hepsi de programın önemsenmesini, kurum iletişiminin güçlenmesini, ölçme ve raporlamanın yapılmasını sağlar.
Mentornity, kuruma ve programa göre özelleştirilebildiği için her kurumda bambaşka bir şekle bürünebilir.

1) Dernek İçi “Mentorluk/Koçluk/Öğrenme” programları

Dernek üyelerinin birbirine verdiği mentorluk/koçluk veya dernek dışı mentor ve koçların dahil olduğu programlar olarak uygulanabilir.

Mentornity, hem mentor-dernek üyesi eşleştirilmesine izin verir hem de dernek üyelerinin istediği mentoru seçebilmesini sağlayacak şekilde ayarlanabilir.

2) Dernek dışına verilecek Mentorluk/Koçluk programları

Dernekler istedikleri konu için bir program başlatıp bunu bir hedef kitlenin gelişimi için uygulayabilir.

Girişimcilik, kariyer, kişisel gelişim, eğitim gibi çok farklı konuda kullanılabilir ve genç girişimciler, kadın girişimciler, üniversite öğrencileri, çalışanlar gibi farklı kitleler kurumun bu hizmetinden faydalanabilir.

Mentornity’nin adım adım nasıl çalıştığını görelim :

1. Önce derneğe özel Mentornity alanı oluşturulur. Menüler, programın işleyiş şekli ve kullanım, kuruma özel şekilde düzenlenir.

2. Dernek koçluk/mentorluk/öğrenme program yönetimi, programa dahil olacak kişileri davet ederek içeri aktarır.

3. Sistem, tüm davetli kullanıcılara dernek hakkında bilgi veren ve program kurallarını anlatan bir davetiye sayfası gönderir.

4. Kullanıcılar, yönetimin belirlediği role göre profillerini tamamlar.

5. Birebir eşleşmeli mentorluk/koçluk veya müsait mentor ve koçların destek alacak kişiler tarafından seçilebildiği program şekline göre işleyiş devam eder.

A) Seçmeli mentorluk/koçluk modelinde mentorlar/koçlar uzmanlık konularını, nasıl destek vereceklerini, ne zaman ve nerede görüşme yapacaklarını sisteme girerler. Destek almak isteyen kişiler de bu müsait zamanlardan randevu alırlar.

Müsait zaman eklendiğinde sistem onu takip eden kişilere “e-posta bildirimi” gönderir.
Randevu alındığında ise Google Calendar, Outlook ve diğer popüler takvim uygulamarına uyumulu “TAKVİME EKLE” bağlantısı gönderilir.

B) Eşleştirmeli modelde yönetim mentor/koç ile destek alacak kişileri eşleştirir ve program boyunca kişiler sadece eşleştiği mentor/koç işle görüşür.

6) Programdaki seçilen modele göre mentorluk/koçluk görüşmeleri gerçekleşir. Görüşmeler bir mekanda buluşarak veya online olarak Mentornity üzerinde veya herhangi bir online görüşme kanalı ile yapılabilir.

Online görüşme sırasında ekran paylaşımı ve canlı yazışma mümkündür. Katılımcılar görüşme öncesi veya sonrasında “görüşme sayfası” ile haberleşebilir. Toplantı notları alabilir. Gizli notlar tutabilir.

7) Görüşmeler gerçekleşir, notlar alınır, mentorlar/koçlar müsait zaman ekler. Böylece süreç devam eder ve program yönetimi tüm gelişmeleri bir akış üzerinden takip edebilir.

8) Program yönetimi istatistikler sayfası ile hangi mentor/koç kim ile kaç defa ne zaman görüşmüş, iptal olmuşsa ne zaman ve nedenleri, organizasyonda toplam kaç saat ve kaç defa görüşme gerçekleşmiş gibi bilgileri alabilir.

9) Mentor, koç, danışman, danışan, menti profillerinde o kişinin yaptığı görüşmeler, görüşme notları ve bildirimleri izlenir.

Yukarıdaki 9 adım sayesinde bir mentorluk/koçluk programındaki yönetim, eşleştirme, görüşme planlama, iletişim, ölçme ve raporlama ihtiyaçlarını Mentornity ile yürütmek mümkündür.

Mentornity ile koçluk, danışmanlık ve mentorluk programınızı hemen yürütmeye başlayabilirsiniz.

Like what you read? Give mentornity a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.