GİRİŞİM HIZLANDIRICILAR VE KULUÇKA MERKEZLERİ İÇİN MENTORNITY

Mentornity, girişim merkezlerindeki mentorluk faaliyetlerinin mentorlar, girişimler ve yönetim için daha “verimli, ölçülebilir ve kolay yönetilebilir” olması için özel çözümler sunar.

Mentorluk görüşmelerinin planlanması, mentor ve girişimler arasında iletişim kurulması, görüşmelerin takibi ve değerlendirilmesi girişimcilik programlarında Mentornity ile çok kolay bir şekilde yapılır.

Girişimcilik programları için mentorluk süreci Mentornity ile adım adım nasıl yapıldığını görelim :

1) Önce kuluçkaya/hızlandırıcıya özel Mentornity alanı oluşturulur. Menüler ve işleyiş şekli programa göre özelleştirilebilir.

2) Yönetim, programa dahil olacak kişileri e-posta ile davet eder.

3) Sistem, davetlilere kurum hakkında bilgi veren ve program kurallarını anlatan bir davetiye sayfası gönderir.

4) Kullanıcılar, yönetimin belirlediği role göre profillerini tamamlar.

Girişimciler ayrıca girişim sayfalarını oluşturur ve ekip arkadaşlarını takıma ekler.

5) Mentorlar görüşmek için müsait olduğu zamanları, nerede ve nasıl görüşeceklerini sisteme eklerler.

* Bu yöntem seçmeli model içindir. Girişim merkezindeki uygulama seçimine göre seçmeli model yerine eşleştirmeli model de kullanılabilir.
Mentorlar müsait zaman eklediklerinde onları takip eden girişimlere ve daha önce görüştüğü girişimlere “e-posta bildirimi” gönderilir. Aynı zamanda “Müsait Mentorlar” sayfasında uzmanlık alanlarına göre listelenirler.
Ekran görüntüsünde müsait mentorlar ve randevu alan girişimler görünüyor.

6) Mentorluk görüşmeleri bir mekanda buluşarak veya online olarak gerçekleşir.

Mentorlar ve girişimciler görüşme sayfaları ile görüşme öncesi ve görüşme sonrası notlar alabilir, sorular sorabilirler. Hatta gizli notlar alarak bunu özel bilgi veya yönetime bildirim vermek için kullanabilirler.

Bu sayede mentor ve girişim ekibi ön tanışma, soru sorma gibi bölümleri önden tamamlar ve görüşme daha verimli geçer

7) Görüşmeler gerçekleşir, notlar alınır, mentorlar müsait zaman ekler, girişimciler randevu alır. Böylece süreç devam eder ve program yönetimi tüm gelişmeleri bir akış üzerinden takip edebilir.

8) İstatistikler sayfası ile hangi mentor hangi girişim ile kaç defa, ne zaman görüşmüş, iptal olmuşsa ne zaman ve nedenleri, organizasyonda toplam kaç saat ve kaç defa görüşme gerçekleşmiş gibi bilgiler alınabilir.

Bu istatistikler, mentor uzmanlık alanına göre, girişime göre filtrelenebilir.
* İstatistikler Google E-tablolar ve Excel tablolarına kolayca yapıştırılıp istenilen şekilde derlenebilir.

9) Mentor ve girişim profillerinde, görüşmeler, görüşme notları ve bildirimleri incelenebilir.

Yukarıdaki 9 adım sayesinde bir mentorluk/koçluk programındaki yönetim, eşleştirme, görüşme planlama, iletişim, ölçme ve raporlama ihtiyaçlarını Mentornity ile yürütmek mümkündür.

Mentornity ile koçluk, danışmanlık ve mentorluk programınızı hemen yürütmeye başlayabilirsiniz.

Like what you read? Give mentornity a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.