Mentor kimdir ?

Kişi veya firma herhangi bir konu hakkında karar verirken kişisel deneyimlerini aktararak yol gösteren, iş birliği yapan, kaynakların doğru şekilde kullanılmasını sağlayan, bu sürecin verimli bir şekilde ilerlemesi için yol haritası çizen yol arkadaşı konumundadır.

Mentee kimdir ?

Mentee ise kariyer geçiş sürecine hazırlamaya yönelik önemli bir öğrenme ilişkisi kurarak, bilinç kazanmak, bireysel gelişimlerini desteklemek, farklı kaynaklara ulaşma fırsatına sahip olacak bireydir.

Mentor menteenin kariyer gelişimine destek olmalı, uzun vadeli bir çalışma izlemeli, süreçlere ve hedeflere odaklanmalı, tavsiyeler verip deneyim aktarımını gerçekleştirmeli, soru sormalı ve en sonunda aldığı geri bildirimleri dikkate alarak hareket etmelidir.

Mentor deneyim transferi gerçekleştirir, karar vermez. Mentor kısaca “Beni izleyin ve örnek alın” tutumunu sergiler. Bu yol gösterici konumunda olan kişi zaman zaman menteenin bilgi ve potansiyelini ortaya çıkarmak için onu zorlar ve aslında neler yapabileceğini görmesini sağlar. Mentor-mentee ilişkisi tesadüfen oluşmaz, uzun vadeli bir ilişki olup yararlarının da bir anda ortaya çıkması beklenemez. Bu ilişki karşılıklı bir öğrenme sürecidir, bir nevi; mentor, menteenin rol modeli durumuna gelir. Ve en önemli özellik de gönüllülüğün esas olmasıdır.

Koçluk Nedir ?

Belirli bir alanda uzmanlaşmış, kendini geliştirmiş, farkındalığı yüksek olan ve insanlara uzmanlaşmış olduğu bu alanla ilgili yol gösterip gelişmelerine yardımcı olan kişiye koç ve sunduğu hizmete koçluk denir.

Koçun Görevi Nedir?

İlgili konuyla alakalı farkındalığın oluşturulması, performansın ve çözüm yolunun bulunmasına yardımcı olunmasıdır; önce koçluk alan kişi sorunlarını, isteklerini paylaşır, bu doğrultuda koç sorular sorar ve koçluk desteği alan kişi de sorulan soruların cevabını kendisi bulur ve bu şekilde çalışarak konuyla alakalı gelişimi sağlar.

Koçun konu ile ilgili uzmanlığı, bilgisi olması şart değildir. Koç, soru-sorgulama, düşündürtme yoluyla danışanın kendisini bulmasını sağlar.

Koçun odak noktası; problemler, vizyon, hedef odaklı gelişim, performans, danışanın gündemidir.

Koçun görevi psikologluk yapmak değil, yetenekli kişinin veya başarılı kurumun potansiyelini ortaya çıkararak bunu kullanmasına yardımcı olmak ve daha kaliteli bir yaşam için kapıları aralamaktır.

“Doğru çözüm budur, bu şekilde yapabilirsiniz.” tarzında cümleler kurarak direk yönlendirme sağlar.

Koçluk bir çok dalla alakalı olsa bile farklı bir meslektir. Koçun iletişim kurma tarzı ve çalışma modeli, bütün benzeri yaklaşımlardan farklı olmak zorundadır. Ayrıca koçluk sadece hedef belirlemez yada sadece uygun stratejiler oluşturmaz çok daha fazlasıdır.

Koçun temel hedefleri performansı geliştirmek, davranış değişimi yaratmak, beceri geliştirmek, değişimi yönetmesini sağlamaktır. Mentorun temel hedefleri ise; menteenin kişisel ve kariyer gelişimine rehberlik yapmak ve desteklemektir.

Koçlukta gönüllülük zorunlu değildir, mentorun gönüllülüğü esastır.


Mentornity, girişimcilik merkezleri , şirketler, vakıflar, mezun dernekleri ve etkinliklerdeki mentorluk, koçluk süreçleri için yönetim ve iletişim sistemidir.

Siz de organizasyonunuzdaki mentorluk ve koçluk programınızı kolaylıkla Mentornity ile yürütebilirsiniz.

Kaynakça

Kilimcigöldelioğlu, Alp Tolga, “Danışmanlık,Koçluk ve Mentörlük nedir, arasındaki farklar nelerdir?”,

https://tr.linkedin.com/pulse/danışmanlık-koçluk-ve-mentörlük-nedir-arasındaki-kilimcigoldelioglu