Yeni Nesil Restoran Otomasyonu

Menulux POS sistemi piyasadaki bir çok rakibinden en son teknolojiyi ve güncel uygulamaları yenilikçi ve özgün bir şekilde uygulayarak ayrılıyor.

Menulux POS Kullanım Videosu

Artık eski nesil cihazlardaki offline yani bilginizin sadece sistem içinde olduğu ve cihazın başındayken eriştiğiniz sistemlerin aksine bulut sistemi kullanarak cep telefonunuzdan (Menulux Patron uygulaması) satışlarınızı anlık takip etmenizi sağlıyor. Anlık derken gerçekten satış yapılır yapılmaz bu bilgi bulut sistemine aktarılıyor ve o anda satışı görüyorsunuz.

Menulux Patron Kullanım Videosu

Bulut sisteminin bir çok faydasından sadece bir tanesi anlık raporlama, peki başka ne gibi avantajlar var derseniz ana başlıklar şu şekilde.


  1. Anlık raporlama ile işletme kontrolü
  2. Tek sistemle Tablet menü, Cep menü, Adisyon ve Signage sistemi
  3. Kullanım kolaylığı
  4. Kurulum ve destek kolaylığı
  5. Estetik ve Görsel Tasarım
  6. Her yerden sistemi yönetebilme

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi inceleyebilirsiniz.

http://www.menulux.com/restoran-otomasyonu/pos-sistemi/restoran-adisyon-programi

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.