ENDELIG TAR ROBOTENE OVER JOBBENE VÅRE

Jeg vil slå et slag for roboten. Endelig er de her. Flere rapporter i media kan fortelle at mellom 30–50% av jobbene våre blir overtatt av maskiner innen kort tid (Osborn Frey 13/McKinsey 2017). McKinsey sier videre at bedrifter planlegger å kutte opp til 40% av staben og erstatte dem med roboter. Og alle som har gjort repetitive jobber som renholdere, advokater, regnskapsførere, og servicemedarbeidere må lære seg nytt fag eller gå uten jobb. Kjipt, eller?

Nei, jeg syns ikke det. Jeg er glad for at robotene snart tar over de monotone jobbene vi har skapt. Faktisk vil jeg påstå at vi har ønsket oss roboter siden vi fant opp arbeid. Men i mangel på roboter, prøvde vi å gjøre mennesker til roboter i stedet. Det er ingen god ide, men frem til i dag har vi holdt det gående. Om vi skal tro Harraris meninger i boken Sapiens (2014), startet galskapen allerede da vi fant opp jordbruket med monotone dager på jordet for å dyrke hvete. Hvis vi er litt greie med pionerbøndene tenker jeg at det først gikk galt da vi fant opp fabrikker og samlebånd. Da gjorde vi et godt koordinert forsøk på å gjøre mennesker til maskiner (godt kommentert av Charlie Chaplin i filmen Modern Times 1936).

Da vi fant opp fabrikker gjorde vi vårt første forsøk på å gjøre mennesker til maskiner.

Men, vi stoppet jo ikke der. I nyere tid utviklet vi tjenestesamfunnet med deprimerende kontorlandskap, kantiner og sørgelige møterom med gjennomsiktige gardiner. For å toppe denne elendige utviklingen av uinspirerende arbeidsliv fant vi opp clean desk og free seating. Det var vel for å punktere alle håp om å skape en arbeidsplass hvor folk kunne trives og bli inspirert. Nei, jeg tenker det er på tide at maskinene tar over de uinspirerende jobbene vi har skapt. Jeg vil minne om at 84% av folk i arbeid i Vesten ikke trives på jobb. Endelig tar maskinene over de kjipe arbeidsoppgavene.

Vi må aldri tro at mennesker kan erstattes av maskiner. Det er arbeidsoppgavene som blir automatisert. Folk som er renholdere og servicemedarbeidere er en fantastisk ressurs som endelig kan bruke dagene til annet enn å slite ut kroppen med måpp og fille. Vi trenger dem i mange andre viktige næringer. For det er mange vekstbransjer som trenger flere hender. Vi blir mange eldre i Norge som trenger hjelp. Betalingsvillige er de også. Vi trenger mange flere boliger i årene som kommer, de bygges ikke av seg selv. Det skal satses mye på utdanning og videreutdanning i årene som kommer. Og det er også behov for økte ressurser til teknologi, miljøvern og kreative yrker som skal skape et fremtidsrettet og konkurransedyktig Norge. For hører man på økonomer forteller de at både sysselsetting og produktiviteten går i negativ retning i Norge. Det er nok å ta av. Vi trenger fine folk nesten over alt.

Forsøk på konklusjon: Det er lett å se mørkt på fremtiden, for kanskje 50% av oss mister jobbene vi har i dag. Men, jeg ser lyst på utviklingen. La maskinene ta seg av de farlige, monotone og skitne jobbene. Så kan vi jobbe for å skape flere spennende arbeidsplasser hvor menneskenes liv, helse og evne til å skape meningsfulle verdier står i sentrum. Kanskje også vi kvitter oss med de elendige kontorlanskapene og clean desk i samme slengen. I stedet for å sløse bort livet på dårlig og uinspirerende arbeid, kan vi få mer frihet, inspirasjon og glede. Å finne opp jobber som passer til både menneskers sinn og kropp.

Mer inspirasjon om kreativitet og forretnignsutvikling finner du her