Ha det Kina, hei Hadeland

Hvordan kan Huddly starte produksjon av kanskje verdens beste konferansekamera på Hadeland, må ikke alle slike ting produseres i Kina?

Huddly vidvinkel og høyoppløst konferansekamera

I Supertanker har vi tenkt at produksjon av teknologisk hardware ikke lenger må skje i Asia . Ettersom teknologiutvikling trenger mer spesialkompetanse, tiden til marked må være raskere og roboter har tatt på seg mye av arbeidet er det banet vei for å flytte produksjon hjem. Det er billigere, raskere, bedre for miljøet, og mer konkurransebeskyttende. Dessuten har man mer kontroll ved å produsere selv på eget anlegg. Og det er bra for Norges utvikling og skaper nye arbeidsplasser. Våre venner i webkameraselskapet Huddly, vi har selv deltatt i pilotprosjektet, gjør nettopp det. Vi satt oss ned med en av gründerne og største aksjonær for å lære hvordan og hvorfor det er mulig.

Skrevet at Per Gjørvad.

Slik ser et konferansemøte ut via Huddly. Supertanker bruker Huddly i alle konferansemøter.

”We build things that see”. Huddly-kameraet er et lite norsk teknologieventyr som forvandler lett grumsete og smalfokuserte web-kamera-bilder til en krystallklar opplevelse i i vidvinkel, slik at alle rundt bordet kan delta i konferansen.

Videokonferanseselskapet Tandberg, som i sin tid ble kjøpt av den amerikanske giganten Cisco, har gitt opphav til uttrykket Video Valley, området rundt Tandbergs gamle hovedkvarter på Lysaker, og fostret en rekke gründere, utviklere og avhoppere, som i tur og orden har skapt nye og superlønnsomme videokonferanse-avleggere.

Slik er det også med Stein Ove Eriksen og flere av gjengen i Huddly. Mens Tandberg fokuserte på high-end konferanseutstyr for bedrifter som var villige til å bla opp hundretusener, har Huddly konsentrert seg om å lage et lite og rimelig kamera som festes på pc-skjermen, men som likevel leverer bildeopplevelser i proff-klassen.

Men selv om Huddly først og fremst oppleves som et lite kamera, jobber de fleste av de rundt 40 Huddly-ansatte med å skrive programvare.

Vil du vite mer om praktiske innovasjonsprogram som kan vise til resultater, sjekk Supertanker

- Det er et softwarekamera. All verdien ligger i programvaren, sier Stein Ove Eriksen.

Den overordnede ideen med Huddly strekker seg likevel lenger enn å skape en proffere bildeopplevelse for kundene. Huddly skal føye seg inn i arbeidslivet som en plattform som fasiliterer og letter samhandling og teamarbeid. Bedriftenes evne til å legge til rette for kreativt teamarbeid blir viktigere og kanskje avgjørende i fremtiden, og her vil Huddly være. Så det å utvikle nye programvaretjenester i tilknytning til kameraet er egentlig kjernevirksomheten skal bidra til å skape vekst fremover.

Men tilbake til innledningen. Vi er vant til at elektronikk og hardware lages i Asia. Huddly-kameraet består riktignok av komponenter som importeres fra Asia, men sammenstillingen blir gjort av Hadelandprodukter AS (tidligere kjent som Hapro), ved Gran en drøy times biltur nord for Oslo.

Stein Ove er grunder og største aksjonær i Huddly

- Vi vurderte i starten å gjøre alt i Kina, men etter hvert som vi gikk grundigere inn i prosessen konkluderte vi med at det er mer hensiktsmessig for oss å gjøre det på Hadeland. Generelt kan du si at oppstartskostnadene i form av tid og penger er høy i Kina, det tar mellom 6 og 12 måneder å sette opp produksjonen, mens de løpende kostnadene når du først er kommet i produksjon er lave. Men når prosessen er strømlinjeformet tar det ikke lang tid å lage Huddly-kameraet her i Norge. Med automatiseringen i Hadelandprodukter kan et fåtall operatører produsere et høyt volum kameraer. Da betyr timeprisen lite, sier Eriksen.

Her hjemme kan Eriksen ha full kontroll over utviklingen, og med produksjonen i nabolaget sørge for at ”time-to-market”, som er avgjørende, blir så kort som mulig.

- Samtidig er det utrolig viktig at vi treffer klokkerent på første produktet og unngår irriterende feil og problemer. Det er enklere når alt er samlet her i Norge, sier Eriksen.

Huddly er lagt for masseproduksjon, men sannsynligvis snakker vi om store volumer før det eventuelt er aktuelt å flytte produksjonen til Kina.

Uansett tror Eriksen at all nyutvikling, og den vil pågå kontinuerlig, vil ligge i Oslo.

- Oslo er et kompetansesenter for video, det er viktig for oss og betyr at vi har tilgang til folk med riktig kompetanse.

Det har gitt mulighet til å bygge opp et Huddly-team som i dag består av folk som kan utvikle og beherske algoritmer, bildebehandling, kunstig intelligens, design, produksjon og industrialisering. Avansert og nødvendig for å utvikle kameraet og programvareplattformen, men samtidig usynlig for sluttbrukerne.

Eriksen er også opptatt av mulighetene som ligger i Norge for å utvikle digitale produkter og programvare.

- Vi har en kultur her som er bygget på høy grad av tillit, likhet og trygghet mellom folk. Det gir rom for å skape gode software-team, og er en kjempefordel vi kan bygge på i Norge, sier han.

Tandberg var kjent for sin sterke internkultur, og med høy kompetanse på utvikling og design. Som et modent selskap i en etablert bransje, handlet utviklingen mer om inkrementell innovasjon enn å skape nye omveltninger i bransjen.

- Var det for lite spillerom for å være kreativ i Tandberg?

- Nei, man kan godt jobbe kreativt med inkrementell innovasjon, og i Tandberg som i andre modne selskaper er det både logisk og riktig å jobbe på denne måten. Det er her det ligger mest penger. Samtidig, hvis man ikke gjør noe disruptivt klarer man heller ikke å skape noen ny industri. Og det er her motivasjonen vår ligger. Vi ønsker å bygge noe som er disruptivt i denne industrien, og vi mener vi har et godt grunnlag for å gjøre det her i Norge, sier Eriksen.

Vil du lære mer om Huddly kameraer sjekk link til hjemmesiden her. Les mer om kreativitet og innovasjon her