HVOR BLE DET AV DEN DISRUPTIVE REVOLUSJONEN?

Der er mange grunner til at selskaper vokser eller går til grunne, med det er sjelden på grunn av disrupsjon.

Av: Per Gjørvad, Nicolas Achard, John Jacobsen.

Vi driver med strategier og forretningsutvikling for blant annet Elkjøp Nordic, SpareBank1 Forsikring og Orkla Conf & Snacks. Dette er etablerte selskaper som er spådd et brutalt møte med disrupsjon. Men, det ser ikke slik ut på de økonomiske prestasjonene? De gjør det stadig bedre. Hvor blir det av all disrupsjonen vi får høre så mye om?

Hvis vi tar turen til Amerika hvor det er flest start-ups og en enorm teknologikraft fra Silicon valley, kan vi bruke det som en troverdig pekepinn på utviklingen. De måler sine største selskaper gjennom blant annet S&P 500, som er en aksjeindeks. Av de 500, er det bare 40 selskaper som har en synkende aksjeverdi, som er et tegn på nedgang i følge The Economist. Det er altså 8% som sliter med fremtidig vekst. Det er like mange som for 20 år siden. Med andre ord ser fremtiden til de store selskapene i vesten svært gunstig ut. Historisk sett har disse selskapene slått globalt BNP med flere prosent siden starten av 80-tallet, og de har aldri tjent så mye penger som nå. Ser vi historisk på listen tilbake til 80-tallet er det ikke mange nykommere, men de fleste er innen teknologi. I toppen er Apple, Facebook og Alphabet kommet til. Men, hovedårsaken til endringer i listen er fusjoner av selskaper, finanskriser og global konkurranse. Selskaper som GE, Exxon Mobile, IBM og P&G har vært i nærheten av, eller på topp ti listen siden 1980. Og det disse store selskaper ofte gjør er å kjøpe start-ups som er i ferd med å true markedet, og det er akkurat det start-ups vil, å bli solgt til en stor fisk.

Men, noen industrier har møtt disrupsjon. Musikk, videoutleie, bøker, taxier, nyheter og kleskjeder har møtt store endringer. Men, har du noen gang tenkt på hvor store industrier dette egentlig er? Faktisk ikke mer enn 2% av S&P 500s fortjeneste, og det fra da disse industriene var på sitt største. De er med andre ord små i det store bildet.

Vår konklusjon. Der er mange grunner til at selskaper vokser eller går til grunne, med det er sjelden på grunn av digital disrupsjon. Den digitale utviklingen går sin gang, men de etablerte selskapene har tid til å omstille seg. Vår erfaring er at det er akkurat det de holder på med.

Kilder: The Economist, Harvard B Review, EFT database, Oslo børs. Bloomberg.