HVORFOR BLOCKCHAIN ER DET NYE ORDET FOR TILLIT

Blockchain er den nye store disruptive teknologien som mange har hørt om, men som få forstår. Her er en forenklet forklaring.

Med blockchain blir et dokument merket for alltid, nesten umulig å endre eller slette uten at det blir synlig

Hvem har ikke vært litt skeptisk til hvor pengene faktisk går når man støtter en veldedig organisasjon? Hvem har ikke tvilt på om fairtradeproduktet man har kjøpt på internett virkelig er et fairtradeprodukt? Hvem har ikke vært redd for å ha kjøpt en falsk merkevare istedenfor en ekte på finn.no?

Alle disse bekymringene handler egentlig om tillit. Hadde vi vært 100 prosent trygge på hverandre hadde vi ikke trengt å bruke en tredjepart/mellomledd som f.eks. en bank når vi overfører penger, en eiendomsmegler når vi kjøper eiendom, en auksjonarius når vi kjøper dyre kunstverk osv.

“Trust is the fundamental currency of commerce”
 — Richie Etwaru —

Dette er nettopp det Blockchain-teknologien er i ferd med å løse. Hvordan? Ved å offentliggjør alle transaksjoner, deres historikk samt alle dokumenter knyttet til varer, tjenester og informasjon som utveksles, på en digital plattform som ikke kan falsifiseres.

HVORDAN FUNGERER BLOCKCHAIN?
Som matematikeren Jean-Paul Delahaye har sagt: For å forstå Blockchain må man forestille seg “et veldig stort register, som alle kan lese fritt og gratis, som alle kan skrive på for å legge inn nye informasjon, men som er umulig å endre, slette og ødelegge.”

For å være litt mer spesifikk er Blockchain en slags database av transaksjoner som ikke er lagret på ett unikt sted men på veldig mange ulike datamaskiner samtidig i et nettverk. Alle medlemmene av nettverket har derfor lik og full tilgang og innsyn til transaksjonsoversikten og informasjon på den felles databasen, men ingen kan endre i den. Disse transaksjonene og informasjon er lagret i blokker. En blockchain er derfor en rekke blokker som inneholder opptak av flere transaksjoner og som er lenket til hverandre. Blockchain bruker avansert kryptografiteknologi og digitale signaturer for å bevise identitet, autentisitet og håndheve lese- og skrivetilgangsrettigheter og registrere en transaksjonsoppføring.

Siden det ikke finnes en sentralisert versjon av databasen er den nesten umulig å hacke eller miste dataene. I tillegg, fordi alle transaksjonene og blokkene er lenket til hverandre er det umulig å fjerne en av dem uten om at det blir synlig for alle medlemmene i nettverket. Derfor er Blockchain nesten umulig å falsifisere.

Konklusjon: Blockchain er en veldig spennende teknologi for å løse dagensproblemer i alle industrier der det er tillitsutfordringer mellom kunder og leverandører og vil gi flere innovasjonsmuligheter, både inkrementelle og radikale.

Vil du vite mer om Blockchain sjekk disse videoene:
Richie Etwaru på TEDx — Blockchain: Massively Simplified 
FutureThinkers — 19 Industries the blockchain will disrupt