MFes Solution 「 この素晴らしい場所 ...」สถานที่ที่เต็มไปด้วยสายสัมพันธ์

こんばんわ皆さん!! 僕わ ネスト です。 よろしくお願いします。

สวัสดีครับ! นี่เป็นครั้งแรกของผมที่ได้เขียนบล็อกใน Medium รู้สึกสับสนหน่อยๆครับเพราะยังไม่เคยใช้ (ฮาา)

ขอเริ่มจากการแนะนำตัวอันเป็นมารยาทเบื้องต้นทางสังคมก่อนนะครับ (‘ w ‘)/

ชื่อเนสครับผม เป็น 1 ในคนที่อยู่ในทีมJunior ของทางบริษัท(จำลอง)MFes Solution ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ตั้งอยู่ ณ จ.เชียงรายครับ

MFes Solution คือแนวคิดในการผลิต บัณฑิตพร้อมใช้ ของทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของพวกผมครับ จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทจำลองนี้เกิดขึ้นเพื่อทำการฝึกฝนกล่อมเกลาความสามารถและประสบการณ์ในด้านการเผชิญงานจริงให้แก่นิสิตครับ

ตอนนี้ทางบริษัทจะแบ่งออกเป็น 2 ทีมใหญ่ๆครับ คือ Junior และ Senior ซึ่งผมและเพื่อนๆร่วมรุ่นอีก9คนอยู่ในทีม Junior ครับ

พวกผมคือนักศึกษาชั้นปีที่1(หรือที่ขึ้นชั้นปีที่2ในปีการศึกษานี้) ได้อยู่ในทีม Junior เนื่องด้วยเป็นน้องใหม่ที่ยังไม่เคยเผชิญงานจริงใดๆ จึงจะเริ่มจากจุดนี้ และทางรุ่นพี่ Senior จะให้งานที่ค่อยๆเพิ่ม Level ให้พวกผมไปเรื่อยๆ ให้คำแนะนำไปเรื่อยๆ จนถึงในจุดที่สามารถทำงานได้ครับ

และเป็นเวลากว่า 1 เดือนที่ผมได้มีรายชื่ออยู่ในบริษัท และได้ลองเข้าไปฟังและดูการทำงานของพวกรุ่นพี่ในบางสถานการณ์ ได้มีการแบ่งทีมพวกผมเป็น2ทีม และได้รับมอบหมายงานบางอย่างให้พวกผมได้ทำร่วมกัน ทำให้ผมรู้สึกคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจเข้าร่วมงานด้วยเลยครับ

ผมรู้สึกบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างพี่น้องและผองเพื่อนในการทำงานหรือปรึกษางานมากๆครับ ทำให้มีความรู้สึกว่าการทำงานคงง่ายขึ้นแน่ๆ ไม่มีความกดดันไร้ประโยชน์(ไม่ได้หมายความว่าไม่กดดันเลยนะครับ เพียงแต่ความกดดันนั้นเป็นสิ่งที่ควรใช้ในจุดที่สมควร เช่น เวลาทำงานที่จริงจัง)

เป็นสถานที่ที่คิดว่าจะได้ประสบการณ์ติดมือไปหลังจบการศึกษามากมายแน่นอนครับ และผมจะจดจำไว้ว่าครั้งหนึ่งนั้นเคยอยู่ในที่ที่มีความเป็นกันเอง เคารพสิทธิ์กันและกันอย่างมากที่สุด

เหตุผลหลักๆที่ผมต้องการเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ นั่นเป็นเพราะผมมีความฝันครับ เป็น1ในหลาย10ความฝันหลักๆของผม คือการเป็น 1 ในทีม Application Developer ของ Google ครับ (ดูยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับ ฮาาา แต่ใจจริงก็อยากเป็น Sound Engineer เหมือนกันนะครับ..)

นั่นเลยเป็นเหตุผลสำคัญที่แปรผันตรงกับการที่จำเป็นต้องพยายามให้มากเพื่อจะได้ก้าวไปถึงจุดๆนั้นได้ครับ อีกเหตุผลหนึ่งคือผมต้องการยื่นทุนเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศครับ

ผมเชื่อมั่นอย่างสุดก้นบึ้งหัวใจว่า สถานที่นี้จะสั่งสอนผมให้ได้รู้จักหลายๆประสบการณ์ หลายๆความรู้สึก หลายๆความรับผิดชอบ และหลายๆความสุขที่แตกต่างกัน ได้แน่นอนครับ

ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาอ่านบล็อกของผมนะครับ ผมจะพยายามให้มากที่สุดครับ เพื่อตัวเอง และเพื่อบริษัทที่แสนอบอุ่นนี้ด้วยครับ :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.