Data Detox Bar

DATA DETOX BAR — upptäck dina digitala fotspår

En Data Detox Bar är en infopunkt som du sätter upp som en del av The Glass Room Experience. Bardisken bemannas av “Data Detox Baristas” som besvarar besökarnas frågor om dataskydd, integritet, säkerhet, maktfrågor online och källkritik.

Mozilla Festival 2017
Kista bibliotek under 2017–06–20

T-SHIRTS
Det är bra med tydliga profilkläder som sticker ut. Så här såg den t-shirt som vi lät trycka upp till All Digital Week 2018:

DATA DETOX BARISTA T-SHIRTS

MIK-labbet

Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek labbar om medie- och informationskunnighet

    Digitala Biblioteket

    Written by

    Ett digitalt klotterplank från Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek.

    MIK-labbet

    Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek labbar om medie- och informationskunnighet