STORYTELLING & ÄVENTYR


Moss

Ett äventyrsspel för en spelare från Polyarc.

Handling: På biblioteket hittar läsaren en gammal bok. När han eller hon bläddrar sig igenom sidorna transporteras läsaren till ett fantasiland i boken. Läsaren möter Quill, en ung mus, och äventyret börjar. I kungariket där Quill bor har Sarffog, en eldsprutande orm, tagit makten. Efter att Quills farbror har blivit tillfångatagen, blir läsaren guidad av Quill på ett äventyr för att besegra Sarffog och rädda Quills farbror.

Röst, undertexter och användargränssnitt: engelska, tyska, franska, japanska, kinesiska (förenklad / traditionell)
Undertexter och användargränssnitt: koreanska, spanska, italienska


République VR

Ett spännande, aktuellt och mystiskt action-spel som utforskar riskerna med regeringsövervakning under Internetåldern. Du får ett samtal från Hope, en kvinna som är instängd i en mystisk totalitär stat. Genom att hacka dig in i landets omfattande övervakningsnätverk och ta kontrollen, så guidar du Hope genom faror och bedrägerier under fem spännande avsnitt. Läs mer…


Shadow Point

Ett historiedrivet pusselspel mellan ett bergsobservatorium och en ständigt föränderlig fantasivärld. Lös mysteriet med den saknade skolflickan Lorna McCabe som försvann från Shadow Point Observatory för tolv år sedan. Du är Alex Burkett. Guidad av Edgar Mansfields loggbok — berättad av Sir Patrick Stewart — kommer du att ta dig upp via linbanan till det övergivna toppen och upptäcka en portal till ett annat område. När ditt äventyr utvecklas kommer du att manipulera tyngdkraften, spela med din egen reflektion, gå på väggar, kika genom en magisk lins för att avslöja en alternativ verklighet och mycket mer. Över 80 pussel. Full rörelsefrihet och handspårning. Voice over-stöd för franska, tyska, spanska, japanska och koreanska.


GEOGRAFI & NATUR


National Geographic Explore VR

Upptäck två av de mest ikoniska platserna på vår planet: Antarktis och Machu Picchu i Peru.

Nature Treks VR

Utforska tropiska stränder, undervattenshav och stjärnorna. Styr vädret, ta kontroll över natten eller forma din egen värld med hjälp av skaparen orbs. Upptäck över 20 olika djur inklusive elefanter, giraffer, valar, delfiner och många fler. Utforska 9 hisnande färgmiljöer. Flytta med hjälp av ett rörelsessystem för duellrörelser. Varje miljö har utformats noggrant för att påverka specifika känslomässiga tillstånd.

Ocean Rift

Världens första VR-vattenparksafari. Utforska en livlig undervattensvärld full av liv inklusive delfiner, hajar, sköldpaddor, havsormar, strålar, valar, manater, sjölejon och även förhistoriska djur. Simma runt i de 14 olika livsmiljöerna med rörelsekontroller. Aktivera undervisningsläget för att lära dig mer om de djur du stöter på. Det finns över 40 helt berättade informationspunkter att hitta.


SKAPA


Sculptr VR

Skapa släta, polygonala och kubiga skulpturer och världar i alla storlekar. SculptrVRs 10 000x zoom möjliggör massiva skapelser med små detaljer. Gå med i ett onlinespel med fyra vänner (tvärplattform med Go and Rift) för att bygga massiva monument tillsammans. När du är nöjd med din skapelse kan du ladda upp till SculptrVR’s innehållsgalleri och låta andra se de otroliga saker du har gjort. Du kan också bläddra i galleriet med hundratals skapelser. Skapelser gjorda i SculptrVR kan exporteras till OBJ- eller FBX-format för 3D-utskrift eller delning online.


Tilt Brush

Avancerat designprogram med vars hjälp du kan måla i 3D. Släpp loss din kreativitet med tredimensionella penseldrag, stjärnor, ljus och till och med eld.


Kingspray Graffiti

Skapa gatukonst med hjälp av en graffitisimulator i VR, med realistisk spray, färger, droppar, metall mm. Tio unika miljöer som inkluderar ett skymt stadstak, en genomgång bredvid floden och en övergiven tunnelbanestation, realistiska färgytor som lastbilar, tegel, metaller och olika slags betong. Kingspray stöder upp till fyra spelare som samarbetar i Multiplayer.


Gravity Sketch

Ett avancerat designprogram för sig som vill skapa skisser, detaljerade modeller, scener och konstverk. Du kan exportera ditt arbete som en bild eller modell för användning på annat sätt. Filformatet är OBJ(Object files), ett ASCII-baserat filformat som beskriver geometrier och andra egenskaper för 3D-objekt. Filformatet är öppet och har blivit implementerat av en mängd andra 3D-program så att man kan importera och exportera till och från Maya, 3ds Max, Blender och många andra. När du är klar kan du ladda upp ditt verk till Landing Pad (en 3D Cloud-filhanteringsplattform)MULTIPLAYERMIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Digitala biblioteket och medier

Written by

Ett digitalt klotterplank från enheten Digitala biblioteket och medier vid Stockholms stadsbibliotek.

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

More From Medium

More on VR from MIK-labbet

More on VR from MIK-labbet

VR för storytelling och skapande

Åke Nygren
Jan 30 · 2 min read

37

More on VR from MIK-labbet

More on VR from MIK-labbet

More on VR from MIK-labbet

VR för mobil

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade