The Glass Room Experience

En pop up utställning om våra liv online

Stockholms stadsbibliotek, genom Digitala biblioteket, har under 2017/2018 samarbetat med Tactical Tech Collective för att skapa en biblioteksanpassad version av utställningen i några stockholmsbibliotek. Vi kallar upplevelsen “”.

The Glass Room Experience i Kista bibliotek, juni 2017, i samband med /.

Under byggde vi vidare på den erfarenheten och skapade liknande eventmiljöer på biblioteken i Hornstull och Kista.

Digidel-nätverket spelade in denna film i Kista bibliotek under All Digital Week 2018

Vi installerade även utställningen i Stadsbibliotekets lunchrum, för interna och externa demos och visningar.

I samband med att GDPR träder i kraft 25 maj, planerar även Sture bibliotek att installera utställningen som ett sätt att upplysa allmänheten om dataskydd.


The Glass Room Experience inom Stockholms stadsbibliotek projektleds och kureras av Digitala biblioteket som en fördjupning och publik tillämpning av “MIK & Demokrati”, Stockholms stadsbiblioteks kompetenshöjande satsning för ökad medie- och informationskunnighet inför valet 2018.

Utställningen är även en del av Digitala biblioteks utveckling av nya målgruppsanpassade digitala tjänster i det fysiska rummet. Vårt förhållningssätt är inspirerat av Thinking, en empatisk process med användaren i fokus och med tydliga lärandemål. Genom förutsättningslös idégenerering med personal och användare, skapande av prototyper och löpande (learning by doing/ständig förbättring) experimenterar vi fram lösningar som kan göra skillnad för bibliotekens prioriterade målgrupper. Läs mer om Design Thinking här:

The Glass Room
Originalutställningen The Glass Room är en utställning och verksamhetskoncept utvecklat av i Berlin, med stöd av . Via interaktiva/immersiva skapas en samhällskritisk helhetsupplevelse för besökaren som syftar till att väcka frågor och skapa engagemang inom området digital integritet och säkerhet. Utställningens fokusfrågor kretsar kring data literacy: , , kryptering, övervakning, dataskydd, a. Med hjälp av konst, interaktiva skyltar och workshops utforskar utställningen de digitala integritetsfrågorna. På ett disruptivt sätt uppmärksammar The Glass Room vårt förhållande till teknik och uppmuntrar besökarna till en omvärdering av våra liv online och inspirerar till lärande som kan bidra till fler välgrundade val i den digitala världen.

Utställningen kurateras av Tactical Tech Collective och produceras av Mozilla. The Glass Room sattes upp första gången förra året i New York City, och fick över 10 000 besökare. Liknande utställningar har också satts upp i Berlin, Prag och Kosovo.

I oktober sattes en fullskalig Glass Room upp i centrala London.
Läs mer:

Intressant artikel av Alistair Alexander om Glass Room och framtida planer:

Upplev The Glass Room i 3D

Kontakt:
Åke Nygren, projektledare
Digitala biblioteket, Stockholms stadsbibliotek
ake.nygren@stockholm.se
Mobil: +46761231206

Bli värd för ett eget Glass Room Experience
Glass Room Experience är en pop up-utställningen som installeras i stort sett vilket utrymme som helst. Under 2018 skickar Tactical Technology Collective ut uppsättningar till skolor, högskolor, bibliotek, evenemang och organisationer över hela världen. Om du vill vara värd för en Glass Room Experience och gå med i en global konversation om data och integritet så kan du ansöka genom att fylla i formuläret här:

Du kan även kontakta Tactical Tech Collective via e-post: .


MIK-labbet

Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek labbar om medie- och informationskunnighet

Digitala Biblioteket

Written by

Ett digitalt klotterplank från Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek.

MIK-labbet

Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek labbar om medie- och informationskunnighet