The Glass Room Experience @ “All Digital Week 19–25 Mars 2018

Scroll down for English translation

En viktig del av Stockholms stadsbiblioteks aktiviteter under årets All Digital Week är The Glass Room Experience: en utställning, upplevelse och lärandemiljö om integriteten och säkerheten i våra liv online. Aktiviteten sker i samarbete med Tactical Technology Collective, Unga IT-värdar, DFRI och Inicio.

ALL DIGITAL WEEK 2018

All Digital Week är en årlig europeisk kampanj för ökad digital delaktighet bland EU’s innevånare. I år adresserar kampanjen två breda internationella teman:

Bygg förtroende för teknik genom att utveckla kritiskt tänkande och mediekunskap (inklusive att vara medveten om och bekämpa falska nyheter, hatiska budskap och missbruk av sociala medier)
Utveckla ett livslångt lärande för att förbättra digitala färdigheter i en ständigt föränderlig och alltmer digitalorienterad ekonomi

THE GLASS ROOM EXPERIENCE

Vilka spår lämnar du efter dig på Internet? Vad händer med vår integritet i ett digitaliserat samhälle? Hur kan du ta kontroll över den information som finns om dig på nätet? I Kista bibliotek 20–23 mars och Hornstulls bibliotek 19–25 mars kan besökare utforska möjligheter och potentiella risker i det digitala landskapet. Centrala teman är integritet och dataskydd: big data, algoritmer, artificiell intelligens och annat som påverkar ditt privatliv på nätet. Under veckan ges föreläsningar och workshops, se detaljerat program nedan. Man kan även träffa cyborgs, se digital konst och kika in i framtiden i Virtual Reality Cinema.
 
Vi installerar även DATA DETOX BAR på biblioteken. Här ges vägledning av Data Detox Baristas i hur en kan rensa bland överflödig data som finns om en på Internet. Med sig hem får besökaren ett eget DATA DETOX KIT.

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS:

Cyborgs och betydelsen av diversitet i teknikutvecklingen

Jasmine Isdrake, Playcentric Industries & Institute

Vissa av oss är redan cyborgs och många människor samlever med artificiell intelligens och robotar av olika slag. Teknik ger människor fler och fler alternativ för kommunikation och interaktion med varandra och olika enheter runtom oss. Konstnärligt och kreativt tänkande blir allt viktigare, fabriks och kontorslivet är utdöende och framtiden ser väldigt spännande ut. Vad vi saknar idag är dels diskussioner om etik och hur vi designar för diversiv, respektfull och jämlik samexistens, dels hur vi samverkar bättre över discipliner och värderar olika sorters valutor och system såsom blockchain. Denna presentation lyfter fram de möjligheter vi har med ny teknik och hur vi undviker problem med diskriminering och säkerhet.

Hornstulls bibliotek: tisdag 20 mars, 19.00–20.00
Kista bibliotek: torsdag 21 mars, 17.00–18.00

Övervakning i den digitala tidsåldern. Så håller tekniken koll på oss alla — både här och där

Marcin de Kaminski, Civil Rights Defenders

Att vi befinner oss mitt i en skenande digitalisering innebär många fallgropar. Vilka digitala spår lämnar vi omedvetet efter oss? Vad innebär det för dig och mig, och vad har vi i detta gemensamt med den som kämpar för mänskliga rättigheter i ett land långt från vårt relativt trygga Sverige? Med hjälp av praktiska övningar och rykande färsk digital forensik får du här en intro till hur övervakning kan se ut ”på riktigt.

Kista bibliotek: Onsdag 13–15

Upptäck dina digitala fotspår.

Michael Kazarnowicz
 
Kista bibliotek: fredag 23 mars kl 17–19
Hornstulls bibliotek: lördag 24 mars kl 12–16 ( 12.00 föreläsning, 13.00 drop-in workshop, 15.00 föreläsning)

Hur ser teknikutvecklingen ut idag? Vilka digitala fotspår lämnar vi efter oss på Facebook, Instagram och andra sociala medier? Hur gör tjänsterna för att locka in oss till att dela mer data? Vilka konsekvenser kan även den mest oskyldiga data och information som vi lämnar efter oss få i våra privatliv?

Grattis! Du har vunnit en dataskyddsförordning!

Karolina Andersdotter, Uppsala universitetsbibliotek
Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen kraft. Vad är den för något? Och varför? Och hur påverkar den dig?

Kista bibliotek: fredag 23 mars kl 13–15

KISTA:

Pop up-workshops vid Data Detox Bar:

 • Robotverkstad med Svetla
 • Bubble Nodes-workshop med Inicio
  Hur fungerar nätverk för kommunikation? Vad händer när det sitter sensorer i alla offentliga platser och byggnader? Kan jag bygga ett eget “sakernas internet”? Hur kan grundläggande kunskap om elektronik och lödning ge mig möjlighet att påverka min närmiljö?
  Inicio anordnar praktiska workshops med sina egenutvecklade Bubble Nodes. De är enheter som innehåller både hårdvara och mjukvara och gör det enkelt att utforska och samtala kring digitalisering och datalogiskt tänkande samt praktiskt utveckla olika digitala färdigheter.

VR Cinema med KTH VR Sci Lab:

 • I Philip — David is developing its first android human; a copy of the schience-fiction writer Philip K. Dick. The head of the android disappeared during a flight America West Airlines between Dallas and Las Vegas. Through the memories of the android and those of the author, the film offers an interpretation of Phil’s life.
 • I Saw the future — In a dark expanse that could be the cosmos, we hear a voice: that of Arthur C. Clarke, whose face — taken from a BBC archive dating back to the 1960s — appears in the distance. His features quickly dematerialize into a multitude of shimmering pixels, creating an enveloping and immersive space out of which the thoughts of the famed author of 2001: A Space Odyssey emerge.
 • The Blank Canvas — The most disruptive ideas of our time exist in the intersection of biotech and information tech. We’re leveraging the true potential of immersive technologies to make the ideas of some of the most brilliant minds of our time come to life, so you can experience and understand better those fields.
 • This is our future — The numbers are shocking. Overexploitation of the world’s fish stocks is growing at an alarming rate, killing vulnerable species like sharks and turtles and robbing the economies of small pacific island nations. But if we can see it, we can save it. The Nature Conservancy, a leading conservation organization, is partnering with the tech community to bring deep learning to the deep seas to transform a multi-billion-dollar tuna industry and ultimately create a world where nature and people thrive.
 • Zero days — Zero Days VR explores the next chapter of modern warfare through the true story of Stuxnet: the first cyber weapon in the world known to cause real-world physical damage. Audiences experience the invisible world of cyber warfare through the perspective of the virus on a clandestine mission hatched by the US and Israel to sabotage an underground Iranian nuclear facility.

Gå gärna med i eventet på Facebook.

Hör gärna av dig om du har idéer du vill dela eller frågor om projektet.

Åke Nygren, projektledare 
Digitala biblioteket @ Stockholms stadsbibliotek
ake.nygren@stockholm.se
Mobil: 0761231206

INFORMATION IN ENGLISH

Now, planning is in full swing for All Digital Week 2018, an annual European campaign for increased digital participation among EU citizens.
All Digital Week addresses two major international themes this year:
Build trust in technology by developing critical thinking and media literacy (including being aware of and combating false news, hate speech and abuse of social media)
Develop lifelong learning to improve digital skills in an ever-changing and increasingly digital-oriented economy

An important part of the various activities we are currently planning for in Stockholm libraries during the campaign week is The Glass Room Experience: an exhibition, experience and learning environment about the integrity and security in our lives online. The activity is made in collaboration with Unga IT-värdar and Tactical Technology Collective
During The Glass Room Experience, visitors to Hornstull Library and Kista Library will be able to try out new technology, experience digital artworks and learn how Big Data, algorithms and artificial intelligence affect our privacy. At a Data Detox Bar, the visitor will get digital guidance and bring home a Data Detox Kit, an eight-day self-help program to clear out excessive data that potentially threatens personal privacy. During the exhibition week a number of workshops and lectures will also be given.
Mark your calendar — more info coming soon!
If you have ideas you want to share or questions about the project, please feel free to get in touch.

Åke Nygren, Project Leader
Digital Library @ Stockholm Public Library
ake.nygren@stockholm.se
Mobile: 0761231206