UX VR Pilot

Ett nytt spännande teknikområde som vi utforskar just nu är XR (paraplynamn för Virtual Reality, Mixed Reality och Augmented Reality). Tack vare vårt givande samarbete med Unga IT-värdar har vi börjat bygga upp kunskap och erfarenheter om detta nya viktiga utvecklingsområde. Hittills är XR vanligast i spelgemenskaper, i tillverkningsindustrin och inom forskning, t.ex. vårdsektorn. Mycket händer just nu på området och inom kort kommer troligen 3D och virtuella världar att bli ett allt vanligare sätt för gemene man att använda internet och digitala tjänster. Det är därför viktigt att vi biblioteken bygger upp en grundläggande förståelse för detta nya teknikområde.

Vi har under våren/hösten 2018 och våren 2019 genomfört kompetensutvecklande workshops om VR, och under All Digital Week kunde biblioteksbesökare testa tekniken i Stadsbiblioteket och Blackebergs bibliotek.

Medarbetare i Blackebergs och Kista bibliotek har nu börjat att testa VR som ett verktyg för medborgardialog, kopplat till ett enhetsöverskridande UX Service Design-projekt. Konkret handlar det om att bjuda in biblioteksanvändare att med hjälp av VR-verktyget Google Tilt Brush bli kreativa i en biblioteksmiljö skapad i 3D. Genom att rita och måla direkt i den virtuella miljön kan användarna uttrycka sina idéer om hur biblioteken kan förbättras. Just nu pågår UX VR-tester i Kista och Blackebergs bibliotek och Kungsholmens bibliotek är på gång.

Idag, tisdag 2 april, är vi på Hornstulls bibliotek och genomför demos av Google Tilt Brush, som en del av Hornstullsenhetens MIK-utbildning.