Kommentarsfält med krav på personnummer

Medierna i P1 rapporterar att flera medier kommer att öppna sina kommentarsfält i höst, efter att haft dem nedstängda under en längre tid. Anledningen uppges i reportaget vara att bygga relation med sina läsare, samt en motreaktion mot de sociala medieplattformernas dominans.

De nya kommentarsfälten kommer använda sig av nya modereringsverktyg med smarta algoritmer för att förhindra kränkande och osakligt innehåll.

För att kunna skriva en kommentar i de nya kommentarsfälten ska man behöva uppge sitt personnummer för att säkerställa ”att den som kommenterar också är den som den utger sig för att vara”. Kravet på personnummer ska även verka avskräckande och motverka de oönskade och olagliga kommentarerna.

Det finns dock ett problem. Lösningen som medieföretagen ska använda beskrivs som väldigt simpel, där den som kommenterar enbart anger ett personnummer utan att legitimera sig – och utan att någon kontroll av uppgiften sker. Det är enkelt att ta reda på någon annans personnummer då uppgiften är offentlig och går att slå upp på nätet eller genom ett telefonsamtal till folkbokföringen.

Ur ett dataskyddsperspektiv måste medierna vidta lämpliga skyddsåtgärder för behandlingen av personuppgifter med personnummer, utöver de sedvanliga krav som gäller för all personuppgiftsbehandling. Medierna måste försäkra sig om att uppgifterna verkligen är riktiga.

Det finns lösningar på marknaden för legitimering med BankID eller annan e-legitimation. Dessa lösningar är säkra och effektiva men varje legitimering kostar en slant.

Om de som kommenterar tillåts uppge ett personnummer utan att legitimera sig är det svårt att se hur lösningen kan leva upp till ett effektivt dataskydd och en verklig lösning på problemet.