Jak jsme vzali odpad na pivo

Jak propojit smysluplně paletu organizací, které by o sobě navzájem nejspíš nikdy nepřemýšlely jako o partnerech na spolupráci?

Roman Hřebecký
May 3, 2019 · 5 min read

A jak to udělat tak, aby v šéfech firem, politicích, vedoucích neziskovek… zůstala reálná chuť dál spolupráci rozvíjet? Nejlíp v kontextu cirkulární ekonomiky

Naučte je přemýšlet o tom, že odpady, které produkují, můžou být zdrojem něčeho docela nového.

Jak jsme na to šli?

V posledních týdnech jsme se soustředili na to uspořádat akci Vezmi odpad na pivo. Víc o ní a o naší motivaci najdete v článku

Pro akci jsme upravili metodiku Joint venture workshop. Nechtěli jsme jít příliš do hloubky, ale spíš generovat větší množství nápadů a vzbudit radost a chuť věnovat se dál síťování, které nestojí na výměně služeb a produktů za peníze. A které pracuje s principy cirkulární ekonomiky.

V jarním podvečeru se v kancelářích Pábení sešlo 11 lidí z rozličných organizací:

 • Dataweps, kteří dělají datovou analýzu,
 • Magistrát města Brna,
 • Masarykova univerzita,
 • Knihovna Jiřího Mahena,
 • Carsharing Auto napůl,
 • Organizátor Středoškolské stávky za klima,
 • Plastia, Čokoládovna Chocolate Hill
 • Chuť Moravy

Abychom se sladili, pověděli jsme si něco málo o principech, na kterých stojí cirkulární ekonomika a jak se dostávají změny pomalými krůčky do organizací a společnosti.

A pak už jsme se vrhli na síťování. Každý si vyplnil svoji kartu, kam vepsal, co dělá a jaký to má smysl pro jeho klienty / uživatele. A každý si odpověděl na následující otázky:

 • Co vlastníme a nevyužíváme to plně? Budovy, infrastruktura, znalosti, SW, HW, energie, materiály, zaměstnanci, brand…
 • Co vytváříme svojí činností a neumíme využít? Výrobní odpad, obaly, jídlo, nevyužitý prostor, nevyužitá data, neproduktivní čas zaměstnanců
 • Kdo jsou naši partneři a naše komunity? Koho umíme oslovit, propojit, aktivizovat?

Potom jsme se rozdělili do skupinek po třech a během 3x20 minut si představili, kdo disponuje jakými zdroji a jaké jsou možnosti je propojit s jinými organizacemi, upcyklovat, sdílet, vytvořit zcela novou službu apod.

Místnost bzučela intenzivním šumem, občas výbuchy smíchu a občas nadšenými výkřiky. “No jasně, že potřebujeme papír ze skartovačky.” “Jak svezeme lógr z kafe na jedno místo?” “O tom nám musíte povědět v knihovnách!”

Výsledek? 19 nápadů na propojení organizací, které mají konkrétní záměr a naplánovaný další krok v realizaci

Namátkou jsme vybrali pár z nich

 • Platforma, přes kterou bude možné prodávat zbytky plastů z výroby firmy Plastia drobným kreativním podnikatelům, kteří na Fleru prodávají své zboží a Dataweps na ně má kontakty a data o jejich činnosti.
 • Skartované dokumenty z magistrátu, kterých je opravdu velké množství, může čokoládovna využívat pro vystýlku balíků pro klienty.
 • V knihovně Jiřího Mahena by se mohla uskutečnit výstava Vraťte je zpátky do hry, pro kterou má materiál Plastia, mediální pokrytí umí magistrát a výsledkem bude osvěta po Brně o možnostech využívání odpadů.
 • Studenti budou s magistrátem vymýšlet memorandum o motivaci k ekologickému chování firem v Brně. Organizátoři Stávky za klima navíc teď mají zajímavé kontakty na firmy, které mohou do této diskuze vtáhnout.
Společné úpisy shrnující nápad, jeho očekávaný efekt a taky úkoly pro všechny — nejčastěji to, kdo komu s čím zavolá, aby se domluvil na další spolupráci.

Výsledek akce jistě můžete bagatelizovat, ale…

Nejsou to změny, které najednou zachrání planetu, zastaví globální oteplování nebo zaručí, že bude pršet i v Brně. Není ale na místě mít takové ambice. Naším cílem bylo ukázat, že:

 • Velké změny začínají malými kroky a konkrétními úkoly. (zlaté pravidlo change managementu).
 • Všichni, kteří se včerejšího večera zúčastnili, dneska líp chápou, že své přebytky můžou využívat líp.
 • A taky vidí, že partnerství můžou vznikat na místech, kde by ji spíš nečekali.
 • Že takhle je možné začít měnit dopad své činnosti na na životní prostředí a komunitu, ve které působí.

A přesně o to nám jde. O mikrokroky, na které dohlédneme, které dohromady mohou znamenat větší změnu, než si dokážeme představit.


Zajímá vás tento typ síťování?

Chtěli byste se zúčastnit dalšího večera s odpadem na pivu? Můžete.

13. 6. 2019 od 17.00 do cca 20.00 pořádáme druhé kolo. Jako přihlášku nám vyplňte kraťounký formulář. Pár dní před akcí vám napíšeme e-mail s místem, kde se potkáme a případnými dalšími instrukcemi.

Místo

Budeme v Brně. A upřesníme ho podle počtu zájemců. Nejpíš půjde o nějakou prima hospodu poblíž centra

Čas

Přijďte v 13. 6. 2019 v 17.00 tak, abychom v 17.30 mohli fakt začít. Konec oficiální části bude kolem 20.00 a pak bude možno si neformálně povídat.

Pro koho

Primárně pro ty, kdo mají přebytky, nevyužité zdroje, odpady. A jsou z firem a organizací. A mají nějaký mandát rozhodovat, co se s danými zdroji může dál dít.

Formát

Ve zkratce půjde:

 • o chytré síťování mezi těmi, kdo disponují zdroji a chtějí hledat příležitosti, co s nimi,
 • o osvětu o cirkulárním designu a změnovém managementu,

Kdo vás večerem provede?

Jana a Roman. Designéři z firem Pábení a Court of Moravia, které řeší design služeb a změnový management. Ptáte-li se, mají-li Roman a Jana nějaký skrytý záměr, pak ano. Hledají příležitosti zapojit se do projektů, které jsou zaměřeny na cirkulární ekonomiku. A tuhle akci berou jako hezkou možnost, jak se napojit na správné lidi. Nečekejte ale od nich žádnou sebepropagaci nebo dokonce prodej. Na to si tuze váží vás i vašeho času.

Vstupné

Žádné není. A útratu si každý platí sám :)


PS.

Může se stát, že jste to dočetli sem, ale vlastně nejste ti, kdo ve vaší firmě nebo organizaci rozhodujete, kam se dál posunout. Nevadí. Vezměte s odopadem na pivo i svého šéfa. Anebo mu prostě tenhle článek pošlete :)


PPS.

Nebo byste chtěli vědět víc o cirkulární ekonomice a poznat možnosti, jak vaši organizaci malými krůčky posouvat víc k udržitelnějšímu businessu, ozvěte se nám, rádi vás povedeme.

Roman Hřebecký

Written by

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

cirkulární mikrokroky

Cirkularita. Sociální inovace. Texty o tom, že malé krůčky dokážou nastartova veliké změny firem a organizací. A o tom že málokdy víte, kdy přesně přijde bod zlomu. Příběhy, které budou nejspíš většinově sexy až za pár let. Až nám všem bude horko a budeme mít žízeň.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade