Izdelava spletnih strani Minimum

Matej Novak
Jul 7, 2019 · 4 min read
Image for post
Image for post
Čez preprost urejevalnik, do svoje spletne strani.

Minimum uporabnikom omogoča samostojno izdelavo spletnih strani iz pametnega telefona, tablic ali namiznih računalnikov. Storitev Minimum je Slovenski izdelek namenjen slovenskemu trgu.

Povezava do spletne strani: www.minimum.si

Opis

Minimum je slovenska spletna storitev za izdelavo spletnih strani. Posebnost storitve je preprost urejevalnik, kjer spletno stran izdelate in jo kasneje tudi urejate, popolnoma samostojno. Izdelana spletna stran je na voljo (javno dostopna na internetu) takoj, ko izpolnite vse potrebne podatke. Storitev je namenjena vsem poslovnim subjektom (podjetja, zavodi, društva, organizacije, kulturni delavci in skupine).

Storitev je popolnoma brezplačna.

Storitev uporabljate tako, da si ustvarite svoj brezplačen račun. S prijavo v Minimum urejevalnik boste dostopali do nadzorne plošče, kjer začnete z vnosom osnovnih podatkov. Ko izpolnite osnovne informacije se vam odprejo še dodatne možnosti: opis, fotografije, družbena omrežja, klic k akciji, odpiralni čas in napredne nastavitve. Za izdelavo osnovne strani potrebujete le 10 minut. Ob končanem delu se vrnete v nadzorno ploščo, kjer stran z enim klikom objavite na internet. Izdelava strani je primerna tudi za manj vešče uporabnike.

Storitev je zelo dobro dokumentirana, posebej v urejevalniku, kjer izdelujete spletno stran. Navodila so na voljo v pisni in video obliki. Veliko uporabnih nasvetov o izdelavi in promociji spletnih strani pa je mogoče najti tudi na uradnem blogu storitve. Če se kdaj zatakne, pa bo na pomoč priskočila odzivna ter prijazna ekipa in hitro razrešila vašo težavo.

Primer izdelave spletne strani, preko spletne storitve Minimum:

Posebnost

Storitev se ne drži klasične izdelave spletnih strani, temveč določa povsem nov pristop. Vsakdo lahko izdela spletno stran popolnoma samostojno, brez obveznosti zunanjih izvajalcev. Storitev je tudi popolnoma brezplačna.

Lahko bi rekli, da je edina pomanjkljivost celotne storitve ta, da so vse izdelane strani v osnovi enake, vendar Minimum navaja enakost spletnih strani celo kot prednost.

Glavni namen spletnih strani je namreč iskanje informacij, te je ponavadi težko najti na (obsežnih) klasičnih straneh, medtem ko strukturo Minimum strani že poznamo, zato informacije najdemo takoj. Še ena izmed prednosti enotne platforme je, da se strani nenehno razvijajo in takoj, ko izide nova funkcionalnost, je ta na voljo takoj za vse lastnike Minimum strani. Spletne strani tako nikoli ne zastarajo in so zmeraj sveže in posodobljene.

Image for post
Image for post
Vse vaše informacije na enem mestu, spletne strani Minimum.

Uporaba storitve Minimum v marketingu

Osnovni namen storitve Minimum (izdelava spletnih strani) je predstavitev poslovnih subjektov na spletu. Spletna stran obiskovalcem ponuja različne informacije in komunikacijska orodja, katera lahko podjetja izkoristijo v prid poslovanja, npr. za več prometa in večjo prepoznavnost.

Spletne strani Minimum za boljše rezultate in vidnost!

Vsaka izdelana stran je sestavljena po sodobnih standardih, kot so strukturirani podatki za prepoznavo informacij, izjemna hitrost strani, SSL certifikat, In-Site optimizacija (SEO), itd. Dodelanost storitve in pozornost na detajle je izdelek postavila ob bok velikim, na sam vrh lokalnih imenikov (npr. Google My Business, Facebook strani) za predstavitev in promocijo.

Oblikovanje (dizajn) na Minimum straneh je sodoben, preprost in minimalističen. Struktura strani je skladna in v hipu razumljiva. Odlična uporabniška izkušnja!

Image for post
Image for post
Uporaba različnih barvnih shem in vzorcev.

Prilagojeno vsem napravam
Spletne strani so prilagojene za vse vrste naprav (mobilniki, tablice, namizni računalniki). Na telefonu pa se spletna stran spremeni v pravo mini aplikacijo.

Lastniki Minimum strani redno pridobivajo raznolika povpraševanja ter tako povečujejo prodajo in skrbijo za komunikacijo s strankami. Povpraševanja prihajajo preko osnovnih podatkov (tel., e-pošta, naslov) in seveda preko glavnega kontaktnega obrazca (glavni vir).

Minimum strani imajo veliko avtoriteto in so visoko uvrščene tudi na iskalnikih, kot je Google. Zato se podjetja hitro uvrstijo na 1. stran zadetkov, med rezultati iskanj, za kar je pri klasičnih straneh ponavadi potrebnih več mesecev.

Klic k akciji
Klic k akciji ima v marketingu izredno velik pomen, zato ga lahko uporabite tudi na svoji Minimum strani. S klicem k akciji, obiskovalca spodbudite, da naredi nekaj, kar vi želite (npr. obisk zunanje spletne strani, spletne trgovine, obisk družbenih omrežij, ogled kataloga).

Zaradi možnosti dodajanja lastne povezave so Minimum strani primerne tudi za lastnike že obstoječih (klasičnih) spletnih strani in spletnih trgovin.

Zaključek

Izdelava spletnih strani je prvič preprosta in neverjetno zabavna. Občutek ob koncu izdelave je poseben/zmagovalen, nov dosežek, saj smo brez posebnega računalniškega znanja popolnoma samostojno izdelali lastno spletno stran. Po nekaj dneh je spletna stran vidna tudi na Googlu, kaj hitro pa dobimo tudi prva povpraševanja. Za vidnost vaše blagovne znamke (na spletu), je zdaj v celoti poskrbljeno!

Celotno storitev Minimum lahko opišemo le s tremi besedami: preprosto, brezplačno in učinkovito.

Izdelate svojo spletno stran še danes! www.minimum.si

Minimum.si

Slovenska storitev za samostojno izdelavo spletnih strani.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store