Поврзани и Осамени?

Многу луѓе, најчесто од постарите генерации, тврдат дека мобилната технологија не прави осамени и антисоцијални.

Тотални глупости.

Технологијата сама по себе не прави ништо. Ние, луѓето и даваме форма и цел на техенологијата.

Луѓето се социјаални битија. Нашиот живот зависи од интеракција со други луѓе. Се развиваме и учиме за светот преку перцепциите на други луѓе. Постојаната врска со нашите пријатели, роднини, другари е тоа што не прави луѓе.

Технологијата само го амплифицира нашиот природен нагон.

Денес, можеме да се поврземе со било кој, било каде на светот, во било кое време. Со еден клик. Да споделуваме искуства и знаење. Да соработуваме од Америка до Австралија. Да комуницираме од Аљаска до Јужна Африка во реално време.

Технологијата не не прави помалку социјални. Технологијата само го менува начинот на кој комуницираме.

Баш сакаме да критизираме. Како порано било многу поинаку, многу подобро, луѓето постојано се дружеле во живо и фатени за раце трчале босоноги по зелените ливади. Но дали навистина е така? Секако не.

Мнозинство од луѓето во 19 век се жалеле дека Пони Експрес ќе ја наруши динамиката на комуникациските системи. Кога се појавиле телефоните во 20 век, сите коментирале како ќе ја уништи комуникацијата во живо. Па така и денес многумина сметаат дека технологијата и социјалните медиуми не прават антисоцијални.

Секогаш ќе постојат критичари на модерните времиња.

Но, застани, направи пауза токму во овој момент и помисли: гледаш во екран и читаш мисли и идеи од некој веројатно што никогаш не би го запознал да не постојат новите технологии.

Друштвените медиуми и новите технологии само го збогатуваат нашиот живот и ни овозможуваат да се поврземе со нови луѓе на нов начин досега невозможен.

Дигиталната технологија и комуникација само во последната декада веројатно има поврзано и едуцирано повеќе луѓе отколку во целата наша историја.

Доколку ја обвинуваме технологијата за немање “социјален живот” веројатно нешто друго во нашиот живот е вистинскиот проблем.

Овој пост е дел од проектот Coca-Cola Bloggers Network Adria и топло ви препорачувам да ги погледнете и останатите постови на моите колеги блогери.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.