Mito
Published in

Mito

A hazai keresőmarketing piac a szakma szemszögéből — SEM Kérdőív 2017

Ezt tudtuk meg 264 keresőmarketing szakember válaszából.

Az ötlettől a megvalósításig

Visszanézve a naptáramat április elején ültünk le először beszélgetni Holló Ágival a kutatás értelmi szerzőjével (aki a Mito HR vezetője), hogy a UX Budapest által 2014-ben életre hívott, majd idén megismételt UX népszámlálás koncepcióját hogyan tudnánk átültetni a keresőmarketing szakmára.

Vannak ugyan hasonlóságok a két terület között, de rengeteg különbség is, ezért a kérdések kialakításának folyamatába több területről is bevontunk kollégákat, többek között a SEM & analitika és a tanácsadó csapatunkból.

Június elejére állt össze a kérdéssor, amit néhány hazai veterán szakembernek is elküldtem véleményezésre. A tőlük kapott visszajelzések alapján véglegesítettük és június 14-én este egy szűkebb célcsoportnak elérhetővé tettük a kérdéssort.

Előzetesen azt határoztuk meg, hogy az érdemi kiértékeléshez minimum 100 kitöltés szükséges. Ezt alig egy nap alatt sikerült elérnünk, és kevesebb mint 1 hét alatt már 200 kitöltés felett jártunk. Július végén 264 kitöltésnél zártuk a kutatást. Amire külön büszkék vagyunk, hogy mindezt organikusan sikerült elérni, bár előzetesen terveztük, hogy szűk szakmai célcsoportoknak meghirdetjük a kérdőívet. Ezúton is köszönjük még egyszer mindenkinek, aki segített a terjesztésben!

Kiértékelés

A július végi zárás után a beérkezett adatokat a tanácsadó csapat segítségével megtisztítottuk és olyan formába alakítottuk át Excelben, amiből aztán a data csapatunk az R használatával emészthető grafikonokat és következtetéseket varázsolt.

Mivel az adatokból első lépésben csak csúnya Excel diagramokat tudtunk készíteni, segítségül hívtuk a gfx-es kollégákat is, nekik köszönhetjük a poszt cover képét és az írásban szereplő színes-szagos chartokat.

Eredmények

Igyekeztem a lehető legtöbb kérdést feldolgozni a cikkben, azonban vannak olyan kérdések, amiket ezen keretek között nem lehet megfelelően kibontani.

Éppen ezért a kutatás eredményeit a soron következő PPC & Analytics Meetup keretei között bemutatjuk, ahol részletekbe menően kitérünk a kimaradt kérdésekre is.

A kérdőív teljesen anonim volt, semmilyen személyes adatot nem kértünk és nem is tároltunk a kitöltőktől, csupán a legfontosabb demográfiai adatokat gyűjtöttük be a kérdőív végén.

261 kitöltés alapján

A kitöltők döntő többsége a 26–35 év közötti korosztályból került ki. A gyűjtésnél a 25 alatti életkort évenként kértük be, azonban az elemzés során már összesítve vizsgáltuk a 18–25 éves korcsoportot. Látható, hogy a kitöltők közel egyötöde tartozott ebbe a csoportba.

264 kitöltés alapján

Az IT területekhez közel álló szakmákban jellemző a férfiak túlsúlya, ugyanakkor örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több hölgy választja a keresőmarketing területet! :)

263 kitöltés alapján

Végzettségeknél dominál a felsőfokú, a kitöltők több mint háromnegyede főiskolát vagy egyetemet végzett, illetve néhányan posztgraduális képzésben is részt vettek.

264 kitöltés alapján

A kérdőív nem reprezentatív, ezért a földrajzi eloszlás csalóka lehet, azonban feltételezhetjük, hogy a szakmai élet Budapesten központosul, más digitális szakmákhoz hasonlóan.

Az első kérdéssel szerettük volna felmérni, hogy az egyes fő területekkel mennyi ideje foglalkoznak a kitöltők. Az volt a hipotézisünk, hogy a PPC és az analitika esetében számottevő a seniorok (5+ év tapasztalat) aránya.

Az App Store Optimization (ASO) esetében alacsonyabb számokra számítottunk, azonban a különbség annyira látványos volt a többi területhez képest, hogy erre a kiértékeléskor nem is tértünk ki. A válaszadók döntő többsége sosem foglalkozott ezzel a területtel.

264 kitöltés alapján

A PPC-t érintő kérdésnél az 1–3 év és az 5+ év tapasztalattal rendelkezők voltak túlsúlyban. A harmadik legnagyobb csoportot a szakmát most tanulók képezik. Ez mindenképpen pozitív jel, látván az évek óta fennálló szakemberhiány problémakörét.

264 kitöltés alapján

Az analitika esetében nagyon hasonló a trend a PPC-hez, a legfőbb eltérés, hogy ennél a területnél a 3–5 év tapasztalattal rendelkezők vannak többen azokhoz képest, akik most tanulják a szakmát.

264 kitöltés alapján

Az előző két területnél alacsony volt azoknak a száma, akik a “sosem foglalkoztam vele” választ adták, itt viszont kiemelkedően magas. Emellett legtöbben a válaszadók közül most tanulják, illetve 1–3 éve foglalkoznak keresőoptimalizálással. Bár a SEO-t évek óta temetik — jellemzően más online marketing területtel foglalkozó szakemberek — , az eredményekből úgy tűnik, hogy sokan látnak benne lehetőséget.

264 kitöltés alapján

A korábban említett ASO-n túl a konverzióoptimalizálás területe, amivel sosem foglalkoztak a kitöltők, viszont az összes vizsgált terület közül a legtöbben itt válaszolták, hogy jelenleg tanulják. Ezek alapján a kérdőívben elemzett területek közül ez a legnépszerűbb, ami foglalkoztatja a szakmát.

264 kitöltés alapján

Szerettük volna megtudni, hogy a kitöltők között mekkora a megoszlás a főállású, illetve szabadúszóként dolgozók és az érdeklődésből, hobbiból vagy a napi munka részeként keresőmarketinggel foglalkozók között.

Egyértelműen a főállásban dolgozók vannak többségben, de jelentős csoportot képeznek a freelancerek és a munkaidejükben csak részben SEM feladatokkal tevékenykedők is.

264 kitöltés alapján

Arra voltunk kíváncsiak, hogy mik azok a faktorok, amik a legnagyobb kihívást jelentik a szakemberek számára a napi munka során. Legtöbben az újdonságok követését jelölték meg, ami egy gyorsan változó iparágban nem meglepő. Emellett közel ugyanannyian válaszolták azt, hogy az ügyfelek jelentik számukra a legnagyobb stresszfaktort.

Szerettük volna feltérképezni, hogy milyen típusú cégeknél dolgoznak a kérdőív kitöltői, milyen szinten vannak pozíció, illetve fizetés tekintetében, ezenkívül mennyire elégedettek a munkahelyük által nyújtott lehetőségekkel, körülményekkel.

A kérdőívben külön kezeltük a freelancerként dolgozókat. A rájuk vonatkozó válaszokat külön nem értékeltük ki. Általános megállapításként elmondható, hogy junior szint felettiek és a seniorok körében különösen jellemző, hogy a főállásuk mellet szabadúszóként is vállalnak projekteket.

264 kitöltés alapján

A legtöbb kérdés esetében nem jelenítettük meg azoknak a számát, akik nem válaszoltak, ennél a kérdésnél azonban annyira kiugró volt az arány, hogy fontosnak tartottuk ezt vizuálisan is szemléltetni.

A kitöltők között sokan dolgoznak inhouse szakemberként, illetve ügynökségi oldalon, de a saját céggel rendelkezők és egyéni vállalkozók is képviseltették magukat.

168 kitöltés alapján

Méret tekintetében a 11–50 főt foglalkoztató vállalkozások domináltak (43%), a második legnagyobb csoportot pedig a 51–200 fős cégek adták (28%). Valamivel több mint a kitöltők ötöde 1–10 fős cégben dolgozik.

168 kitöltés alapján

A kérdőív tervezésekor az volt a hipotézisünk, hogy a junior és senior szint közöttiek aránya lesz a legmagasabb, ezt a kapott válaszok egyértelműen megerősítették.

117 kitöltés alapján

A kérdésre válaszolók egyharmada éves szinten 10 millió forint alatti költést menedzsel, míg 47% több mint 100 millió forintot. Ők jellemzően a nagyobb létszámú ügynökségeknél dolgoznak vagy hazai piacvezetők, illetve multicégek inhouse szakembereiként (utóbbi következtetéshez a létszámra vonatkozó kérdéssel való korrelációt vizsgáltuk meg).

168 kitöltés alapján

Talán a legtöbbeket érdeklő kérdés, akár a munkavállalói oldalt, akár a munkáltatóit nézzük. :)

A kérdőív felvezetőjében és a publikáláskor is hangsúlyoztuk, hogy a kitöltés teljesen anonim. Ennek ellenére sok esetben nem kaptunk választ a kérdésre.

A legtöbben a 201–250 ezer forintos sávot adták meg válaszként, ez korrelál a munkaköri szintet vizsgáló kérdésben látható adatokkal is, tehát a junior és a junior-senior szint közöttiek jellemzően ebbe a sávba tartoznak, senior szinten vagy felette pedig nem ritka a 400 ezer forint feletti nettó fizetés sem.

167 kitöltés alapján

A kitöltők többsége ugyan elégedett a munkahelye által nyújtott fejlődési lehetőségekkel, azonban szembetűnő, hogy összességében ezen a területen még lenne mit javítani.

167 kitöltés alapján

A nagyon elégedettek száma alacsony, ugyanakkor az inkább elégedett válaszok mennyisége annyira kiugró volt, hogy még a diagramot is át kellett szerkesztenünk, hogy kiférjen a kérdés. :)

167 kitöltés alapján

A munkahelyet, illetve munkakörnyezetet szondázó kérdésnél a válaszadók 79%-a az elégedett kategóriát választotta, és szinte azonos arányban voltak a nagyon elégedettek az inkább elégedettekkel.

144 kitöltés alapján

Örök kérdés munkáltatói oldalon, hogy mik a legfontosabb szempontok a munkahelyváltásnál. Az nem okozott meglepetést, hogy a fizetés bekerült az első háromba, az viszont annál inkább, hogy a válaszok alapján a fejlődés lehetősége jóval fontosabb szempont, mint a magasabb fizetés.

Egy hajszállal 3. helyre futott be a home office intézményének adottsága a munkaidő, a szakmaiság és a továbblépés előtt, amiket azonos számban választottak a kitöltők.

168 kitöltés alapján

A munkáltatók kétharmada biztosít otthoni munkát, ami a hazai viszonylatokat nézve kiemelkedően jó, más szemszögből nézve azonban felmerül a kérdés, hogy a többiek miért nem nyújtják ezt?

Érdekességképpen szerettünk volna megtudni néhány extra információt a kitöltőkről, többek között azt, hogy hol tájékozódnak, ha szakmai híreket akarnak nyomon követni, hogy mi lenne életük szakmai love projektje, illetve hogy mennyien használnak adblockert a gépükön.

264 kitöltés alapján

A fiatalabb korosztály körében egyre többen utasítják el a hirdetéseket, és a hazai kutatások alapján évről évre nő az adblockerek használatának aránya, ami a keresőmarketing területen dolgozók munkájára is közvetlenül hatással van. Kíváncsiak voltunk, hogy mennyire jellemző, hogy a szakmában dolgozók ilyen eszközöket használnak. Pozitív csalódás volt, hogy a kitöltők többsége nem vagy csak az otthoni gépén telepít ilyen bővítményt.

A szakmai információkért, hírekért legtöbben a szakmai csoportokat és blogokat követik, a Twitter használata kevésbé jellemző.

A legtöbben programozást és pszichológiát szeretnének tanulni, ez a két terület látványosan kiemelkedett a többi közül, azonban a programozásnak kifejezetten az a része érdekli a kitöltőket, ami a mérési eszközökhöz, a UX-hez és a webdesignhoz kötődik.

A love projektek kapcsán kategóriákba soroltuk a válaszokat. Nagyon sokan szeretnének saját vállalkozást indítani, amihez elengedhetetlen az online jelenlét. Több válaszadó vágya egy megnevezett világcég marketingtevékenységében részt venni, illetve valamilyen specifikus szektor (zene, utazás, sport, tech stb.) kampányait menedzselni. Ezenkívül sokan szívesen részt vennének társadalmilag hasznos tevékenységet végző szervezetek munkájában, illetve dolgoznának olyan cégeknél, ahol kiemelkedően fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást.

A kérdőív végén egy szabadszavas válaszadási lehetőséget is adtunk a kitöltőknek, hogy elmondhassák az észrevételeiket — akár szorosan kapcsolódik ez a kérdőívhez, akár nem. Utólag azért is örülünk ennek, mert nagyon sok érdekes és hasznos komment érkezett. Ezekről az eredményeket bemutató előadásban fogunk beszámolni.

Összefoglalás

Amikor nekikezdtünk a munkának, még nem látszott tisztán, hogy mekkora fába is vágjuk a fejszénket. Abban viszont biztosak voltunk, hogy a végeredményből nemcsak mi, hanem az egész szakma profitálhat.

Tanulságos munka volt, utólag már tudjuk, mit kell legközelebb másképpen csinálnunk. A terveink között szerepel, hogy később megismételjük a kutatást. Pontos statisztikát még nem készítettünk, óvatos becslések alapján több mint 200 munkaórát fordítottunk a teljes projektre.

Köszönöm mindenkinek, aki terjesztette, kitöltötte a kérdőívet és nem utolsó sorban a Mitós kollégáknak, akik hozzájárultak a kérdőív, a cikk és a prezentáció megvalósításához: Holló Ágnes, Buják Zita, Bálint István, Varga Zsolt, Hamza Emese, Biri László, Bata Henrik, Jónás Csongor és Mészáros Boglárka.

A Mito budapesti kreatív és digitális ügynökség. Többek közt az OTP Bank, a Magyar Telekom, a Deutsche Telekom, a Wizz Air, a Szerencsejáték Zrt. és a Jófogás is szereti az okos megoldásainkat.

http://mito.hu és http://mito.hu/jobs

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store