Sportknappen: Så funkar filtret i det personaliserade nyhetsflödet

Johan Falkman
Jun 26, 2019 · 6 min read

Sport är ett av Mittmedias största ämnesområde som vi dessutom är riktigt bra på! Vi har en stor andel av våra användare som väljer att betala för vår lokala sportbevakning. För vår lokala affär är sporten jätteviktig. Men sport är en vattendelare bland många av våra läsare, antingen gillar man sport eller så vill man vara utan helt. Sen finns det såklart en väldigt stor andel som läser lite sådär lagom, man vill veta när stans fotbollslag har vunnit en stor match för att hänga med i snacket på kafferasten. Men man är helt ointresserad om vad som hände på sista träningen eller vilken spelare som gått vidare till ett annat lag. Det är här vår personalisering inte riktigt hänger med, än så länge.

Själva definitionen av personalisering är ju att anpassa en produkt för individuella behov. Vi inom Mittmedia har av många olika skäl valt en väg med vår personalisering som baserar sig på intressekluster. Det funkar så att de inloggade läsarna delas in många kluster (grupper av användare), läsare som kanske bara har läst motorsportartiklar hamnar kanske i samma kluster som läsare som bara läser fotbollsartiklar. En läsare som tar del av exempelvis motorsport är per definition sportintresserad, en läsare som öppnar en nyhetspush om den ekonomiska härvan i stans fotbollslag kategoriserad under sportkategorin är ju därmed också sportintresserad. Och rent logiskt så stämmer den slutsatsen.

Men riktigt så enkelt är det nog inte. Och riktigt så enkelt fungerar givetvis inte våra personaliserade flöden på vår sajt och app, men väldigt enkelt beskrivet så är det ungefär så det fungerar idag. Läser man tillräckligt många artiklar som är klassificerade som sport i våra produkter så riskerar man, eller har man chansen beroende på hur man ser på det hela, att hamna i ett av de intressekluster som kommer presenteras för en himla massa sport.

Något som verkar mer eller mindre symptomatiskt i de flöden av information vi dagligen möter är att de inte sällan riskerar att presentera oss innehåll som vi helst just då vill slippa undan eller att de saknar något som algoritmerna inte lyckats fånga upp.

Quartz Briefs Trump snooze filter och Aftonbladets försök att visa mer lokalt innehåll.

Eftersom Mittmedia har så pass stor bevakning av sport så riskerar det även hos oss att ibland svämma över, ibland blir våra läsare snudd på galna över just detta:

‘Blir fan galen på all hockey och fotboll på NA. Jag är helt ointresserad av detta men läser vissa motorsportartiklar. I de algoritmer som finns så under rubriken “Baserat på vad läst tidigare” listas det 90% hockey. Tror dock aldrig jag läst någon hockeyartikel. Just nu är hälften av artiklarna i appen relaterat till hockey. Det ett finns uppenbarligen en mycket ambitiös hockeyjournalist. Ber på mina bara knän, snälla utveckla ett sportfilter ställbart på enskild sport!’

I papperstidningen är det enkelt, man bläddrar förbi sportsidorna. I våra digitala flöden är det svårare att hoppa förbi just en typ av innehåll eftersom att sport inte längre paketeras ihop och presenteras på ett ställe med manuella nyhetsetage som det var före personaliseringens intåg.

Ett klassiskt nyhetsetage som man tidigare kunde hitta på våra sajter

För personaliseringen beror det mer på hur just en enskild artikel har lästs och med det dragit på sig ett högt så kallat trending-värde och hur mycket den har lästs av alla andra användare i samma kluster som just mig. Och kanske är det också så att läsaren, användaren har delat med sig att sitt konto till sin sportintresserade familj. Vi vet ju alla hur det är när man öppnar Netflix och inser att barnen har tittat på tecknat inloggad på pappas profil, kaos!

‘Använder ST-appen jättemycket och det är så mycket sport. Kollar aldrig sport!’

Våra läsare reagerar såklart olika på det innehåll de presenteras för, en del besöker oss helt enkelt mindre och en del väljer att berätta det för oss. I värsta fall lämnar de oss för att deras flöden fylls med för mycket sport.

Kommentarer från Sundsvalls Tidnings Facebookflöde

Så för att inte tvinga våra läsare att medvetet anpassa sin läsning för att på det sättet filtrera bort sport från sitt flöde så beslutade ett av våra utvecklingsteam på Mittmedias interna utvecklingsavdelning, DMU tillsammans med våra användbarhetsexperter att bygga ett väldigt enkelt filter där användaren själv väljer bort just sport. Och för att läsaren inte ska riskera att missa det där andra intressanta, den där sportchefen som bygger till stugan utan bygglov eller när kommunen sponsrar det lokala laget med en ny arena så kommer vi ett första skede välja att behålla nyheter i flödet som inte enbart handlar om sport. Vi ser inga indikationer på att vi vill fortsätta bygga filter för andra typer av innehåll utan ser nu att just sport än en särskild vattendelare hos våra läsare. Och tills personaliseringen har hunnit ikapp och börjat analysera mer exakt vilken sport just den enskilda läsare vill ha (det jobbar vi redan på..) så ger vi nu möjligheten att välja bort sport, iallafall det mesta.

Skisser på den absolut enklaste vi kunde tänka oss

Något man kan tycka är en sidoeffekt men som faktiskt är enorm fördel med att låta läsaren manuellt påverka sina flöden är de datapunkter detta skapar. Vi kommer nu i detalj kunna följa precis när man väljer att slå på sportfiltret, i vilka flöden och vid vilka tidpunkter. Vi vet sedan tidigare i vilket kluster vi har placerat den enskilde läsaren och det ger oss givetvis en möjlighet att ytterligare trimma in våra personalisering. Och kanske är det så att även en sportintresserad läsare någon gång vill ta en paus, helt enkelt komma utanför sportbubblan och upptäcka allt vårt andra intressanta innehåll vi producerar.

Innehållsfilter är i sig inget nytt och att påverka sina flöden har det länge funnits möjlighet till, exempelvis genom att följa sina favoritämnen, artikelserier eller lokala geografiska områden.

Det UX har sett, hos oss på Mittmedia, inom andra Bonnier News-titlar och i utländska studier (både kvalitativa och kvantitativa), är att användarna inte tar sig tid att skräddarsy sina flöden oavsett hur enkelt vi än tycker oss göra det. Man förväntar sig helt enkelt att det ska ske automatisk. Allt som tar tid från det faktiska innehållet är bara något som står i vägen för läsaren och att på det enklaste möjliga sättet underlätta att nå det innehållet som faktiskt lockar till läsning borde självklart vara alla publicisters slutgiltiga mål.

Därför testar vi nu att göra det supertydligt och med en enda knapp för en enda sorts filtrering. Och sedan låter vi läsarna lära oss hur det funkar för dem. Så bygger vi det bästa gränssnittet och tränar upp våra maskiner att bli bättre på att mer granulärt skilja på sporten motorcross och sporter som Ishockey, fotboll eller bandy och att helt automatiskt presentera vad läsarna tycker är rätt innehåll för just dem.

Och som en liten bonus bjuder jag på en återblick till Galenskaparnas “En himla massa program”. För ibland blir det ju just det, en himla massa sport.

Thanks to Katarina Ellemark

Johan Falkman

Written by

UX-manager @ Mittmedia

mittmedia

mittmedia

Vad händer i Mittmedia?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade