Innehållsinitiativet — höstens stora satsning för att lyfta den digitala lokaljournalistiken

Li L'Estrade
Sep 19, 2018 · 7 min read

Efter två år med tydlig digitalt fokus är det dags att lyfta lokaljournalistiken till nästa nivå. Därför lanserar Mittmedia satsningen Innehållsinitativet, där allt från nytt planeringsverktyg till innehållsanalys för enskilda reportrar ska bidra till att göra journalistiken än mer angelägen.

Hösten 2016 lanserades Plus på Mittmedias 19 nyhetssajter. Det var då som datascience gjorde sitt intåg i de redaktionella beslutsprocesserna och prioriterade ämnen valdes ut utifrån digitala kunders behov. Samtidigt började nyhetschefer och deskchefer jobba datadrivet utifrån vad som engagerade befintliga prenumeranter och dessutom ledde till nya kunder. Allt för att bättre förstå vilket innehåll som engagerar på djupet och vad som bör prioriteras bort. Arbetet har varit framgångsrikt och lett till att Mittmedia idag har över 70 000 helt digitala kunder samt lika många papperstidningsprenumeranter som varje vecka väljer att ta del av journalistiken via sajt eller app. Det kan handla om att man söker snabb information i nyhetslägen, tar del av livesänd exklusiv sport eller nyhetssändningar av andra slag som ger papperstidningsläsaren extra mycket information.

Men även om det varit framgångsrikt så här långt så är resan inte över. Det finns fortfarande en stor del av det publicerade innehållet som inte når ut i den omfattning det är tänkt att göra. Nu är det dags att ta nästa steg för att utveckla innehållet. Under hösten lanseras därför flera olika nya verktyg och satsningar, samlat i det vi kallar Innehållsinitiativet. Med hjälp av nya verktyg ges också möjligheten för varje enskild reporter att få sitt innehåll att nå ut till fler användare än tidigare i tider då bruset är extremt och flödet av nyheter enormt. Men verktygen gör ingen skillnad i sig — det är främst den egna kreativa processen som kommer att sätta gränserna för vad man som enskild reporter kan uppnå. Genom rätt förutsättningar kommer vi att ha möjlighet att skapa mer relevant innehåll.

Under hösten implementeras ett flertal olika verktyg eller satsningar, som syftar till att lyfta journalistiken. Allt hör ihop och är tänkt att användas som en helhet.

Här är en beskrivning av varje enskild satsning:

Att leverera journalistik handlar lika mycket om vad som när. Att mottagaren erbjuds innehåll när mottagaren har tid och är intresserad. Redan den här veckan rullar Mittmedia ut ett verktyg som ger möjlighet till just det.
Drygt 400 reportrar kommer äntligen att kunna planera och skapa innehåll i samma plattform som är utformad för digital publicering.
I samma stund som reportern bestämmer sig för vilket jobb som ska göras, påbörjas planeringen för publicering.

I Planera får man enkelt en överblick på vad som är på gång på redaktionerna. Du kan själv välja vilka filtreringar du vill göra och kan spara dessa, allt utefter vilket behov du har i olika situationer.
Så här kan det gå till när man lägger upp en ny artikel via Planera i Aracua.

I höst gör Mittmedia också en hjärttransplantation på sig själv. En helt ny metadatamodell för att beskriva sitt innehåll har tagits fram och kommer implementeras i höst. Syftet är att förbättra våra produkter och bli bättre på förstå vad läsarna vill ha för innehåll.

Metadata betyder rent språkligt data om data eller information om data. Normalt används metadata eller metainformation för att beskriva innehållet och/eller strukturen för en viss datasamling ur något perspektiv. (Wikpedia)

Det finns inget viktigare i din artikel än den metadata du tillägnar ditt verk. Utan metadata kommer artikeln inte publiceras, med fel metadata kan nästan vad som helst hända. Alla Mittmedias produkter och tjänster; appar, pushar, sajter, personalisering och e-post är helt beroende av kvalitativ metadata. Sätter du fel geoposition på din artikel kan användare i Borlänge få en push som egentligen berör Falun. Metadata är hjärtat som möjliggör digital produktutveckling.

När vi började med metadatastyrda sajter 2014 skapade vi ett träd med kategorier som vi då tyckte var ett bra sätt att beskriva innehållet, när vi nu 2018 har blivit klokare har vi insett att det gamla metadataträdet lämnar väldigt mycket i övrigt att önska. I våras påbörjade vi arbetet med att ta fram en helt ny metadatamodell, den bygger på den internationella standarden IPTC, men har modifierats för en lokaltidnings behov.

Så här kan en visualisering av kategoriträdet se ut. Det nya kategoriträdet ligger öppet på GitHub för alla som vill använda det.

Att sätta rätt metadata är svårt, det har vi märkt många gånger under de här åren. Och vi har stor respekt för att det är svårt. Därför utvecklar vi också stödsystem för att man som reporter ska få hjälp med att välja rätt kategorier. Med hjälp av en stor mängd artiklar som är rättaggade kan vår maskininlärning lära sig att ge förslag utifrån på relevant metadata utifrån vad reportern skriver i sin text. Vi har experimenterat med detta ett tag och har en förhoppning om att kunna rulla ut funktionaliteten i vårt skrivverktyg Aracua under hösten eller i början av nästa år.

Hur tas din journalistik emot av de digitala prenumeranterna? Leder det också till nya kunder? Genom en specialdesignad dashboard med personlig uppföljning kan man som enskild reporter följa hur intresset är för publicerade artiklar. Med hjälp av datat kan man få insikter och därmed också lära sig hur innehållet kan förbättras. Det hjälper dig att fatta beslut som blir mer relevanta för mottagarna av lokaljournalistiken.

Det behövs analys i flera lager. I steg 1 kan du som reporter se hur en enskild artikel tas emot av läsarna för att kunna fatta beslut om det till exempel bör göras en uppföljning. Funkade rubriken? Blev artikeln för lång så jag tappade läsarna för tidigt? Borde jag ha hittat en tydligare vinkel i det jag försökte berätta? I steg 2 bör man se på sitt innehåll under en längre tid och se hur man lyckas nå ut inom vissa ämnen eller specifika satsningar. Genom att lyfta blicken kan du se många mönster som du som enskild reporter kan dra nytta av.

För att tillgodose behovet av att förstå vad siffrorna betyder har ett enkelt signalsystem tagits fram där en algoritm signalerar om artikeln presterar bra i förhållande till andra artiklar inom samma ämne eller om den har potential att göras på ett annat sätt. Till exempel så kan en grön signal ge dig en puff i beslutet att göra en uppföljning på en artikel du just skrivit.

En snabb hint med rött, gult eller grönt avslöjar hur stort intresset är för dina publicerade artiklar.

Att bygga en story på ett sätt som tilltalar mottagaren har alltid varit en konst i tidningshusen. Från att ha ett begränsat pappersutrymme, har vi nyhetsleverantörer nu befunnit oss en längre tid i den oändliga digitala världen. Det kräver nytt sätt att tänka och nya byggstenar i artikelkompositionen.
För ett och ett halvt år sedan tog en grupp journalister i Mittmedia fram berättarverktyget Storylevel. Där finns flera steg för hur en artikel byggs för att fånga mottagarens intresse. I verktyget finns även manualer samlade för att reportern snabbt och enkelt ska klara de olika tekniska moment som krävs.
Under hösten tar Mittmedia ytterligare ett steg i konsten att berätta och presentera en story. Storylevel ska renoveras och fräschas upp.

Det är många enskilda verktyg eller arbetssätt du behöver lära dig för att kunna arbeta som journalist i en snabb och allt mer digital värld. Tekniken skapar förutsättningarna men det är kompetensutvecklingen, organisation och processer som tar tid. Vi insåg 2017 att en digital lärplattform var lösningen för att åstadkomma kontinuerlig och återkommande kompetensutveckling på ett kostnadseffektivt sätt. Lärande och kompetensutveckling måste integreras i det dagliga arbetet, det måste formas som en stegvis utveckling med certifiering och det måste kunna mätas för kravställning. Idag genomför hela säljorganisationen, Campaign Management, medieproduktion och affärssupport kontinuerligt kurser i plattformen. Mer om hur det fungerar kan du läsa i Peter Backströms tidigare blogginlägg.

I dag används lärplattformen av MittMedias försäljningsorganisation.

Under hösten tar även de redaktionella medarbetarna steget in i lär- och kompetensplattformen. Där ska vi samla hela utbildningar eller enstaka kurser. Till exempel kommer utbildningen om den nya metadatamodellen att genomföras i kompetensplattformen.

Utdrag ur beskrivningen om säljorganisationens utbildningar i lärplattformen.

Artikelförfattare:
Li L’Estrade, innehållsutvecklingschef och ansvarig för Innehållsinitiativet
Markus Sandin, produktägare och ansvarig för metadatamodellen
Catharina Grufman, redaktionell coach och ansvarig för Planera-utrullningen samt kompetensplattformen

mittmedia

Vad händer i Mittmedia?

mittmedia

Vad händer i Mittmedia?

Li L'Estrade

Written by

mittmedia

Vad händer i Mittmedia?