Mittmedia bygger om — skapar en enda virtuell nyhetsdesk

Nu tar Mittmedia nästa steg i bygget av sin moderna nyhetsorganisation och skapar en gemensam virtuell nyhetsdesk för alla digitala produkter. Desken består av 60 desk- och liveredaktörer som med hjälp av Mittmedias AI-drivna innehållspersonalisering, en fokuserad innehållsförståelse och ett stort antal lokala journalister ska vinna nyhetsmatchen och skapa rätt innehåll för rätt användare, varje dag. Här berättar vi mer om desken och hur den är en logiskt steg i vårt arbete med att hela tiden förnya vår organisation så att vi kan ta oss in i framtiden och säkra vårt uppdrag — att genom vår journalistik bidra till den lokala demokratin.

Journalistik handlar om att berätta om det oväntade, det som avviker, det som du kände till men behöver få andra infallsvinklar på för att förstå. Journalistiken avslöjar, ger perspektiv skapar engagemang för det som händer i de öppna och levande lokalsamhällen vi verkar i.

I takt med att kundernas och användarnas vanor förändras behöver också den moderna nyhetsorganisationen ompröva arbetssätt och innehållsleverans för att fortsätta vara relevant i människors vardag, dygnet runt.

Pluslansering ett första steg mot datadriven, och bättre, journalistik

För två år sedan lanserade Mittmedia sin innehållsstrategi Plus för att på allvar göra upp med magkänslan om vad vi tror att läsarna vill ha och istället stödja våra innehållsbeslut på solid data.

Detta för att bättre kunna prioritera arbetet och erbjuda det vi vet att kunderna förväntar sig men också blir överraskade av.

Journalistiska beslut tagna med användarna i fokus handlar lika mycket om att tillgodose behov som att skapa utrymme för exempelvis den granskande journalistiken.

I takt med att Plus-strategin rullats ut har vi också fått möjlighet förändra både arbetssätt och organisation. Vi har sett nya behov och, vilket har varit en fördel, tvingats göra upp med gamla sanningar.

I dag är fler än 150 000 kunder varje vecka inloggade i våra digitala produkter — och tar del av den nära lokaljournalistik som vi många gånger är ensamma om att erbjuda ute i våra bevakningsområden.

Mittmedias AI-personalisering — rätt innehåll till rätt läsare

Men för att vår journalistik ska bli konsumerad krävs att den relevant hittar rätt läsare och kunder.

I dagens flöde, där informationskällorna är oändligt många, handlar mycket om timing. Helt enkelt när, var, hur och till vem journalistiken distribueras.

I syfte att göra innehållsdistributionen riktigt pricksäker har Mittmedia under hösten driftsatt personaliserade sajter, appar och redaktionella nyhetsbrev.

Personaliseringen är byggd med mycket avancerad maskininlärning på Mittmedias dataplattform Soldr (läs mer här och här).

Arbetet med personaliseringen visar att distributionen av innehåll och journalistik blir långt mycket mer träffsäkert när ”maskinerna” tar hand om den. Vår data visar att den journalistik som distribueras genom våra personaliserade sajter och appar konsumeras i markant högre grad än förut. Vi erbjuder ett mycket bättre urval till våra kunder och läsare.

Personaliseringen av innehållsdistributionen har också en annan avgörande effekt på Mittmedias möjlighet att leverera journalistik.

Nämligen: Om vi kan låta maskinerna sköta distributionen kan vi fokusera våra krafter på att fortsätta låta människorna ta hand om själva produktionen av viktigt och samhällsbärande lokaljournalistik ute i de lokalsamhällen där vi verkar.

Med personaliseringen går vi från att ha en och samma startsida för alla besökare till att ha hundratals versioner beroende på vilken användare vi möter. Tanken är att vi i första skedet personaliserar med hjälp av våra 13 intressekluster och 60 geokluster och det innebär att vi genererar närmare 800 startsidor utan att det tar mer tid än att bygga en.

När vi under 2018 arbetat oss fram mot en personalisering av alla våra digitala produkter har vi därför parallellt tagit nästa steg i hur vi organiserar oss redaktionellt.

Vårt syfte: Att fortsätta ha kraft i vår journalistiska bevakning av, och i, lokalsamhället.

Lyckade tester med gemensamma deskar

Redan i våras och i somras, när vi såg att vi var på solid väg att personalisera våra produkter, testade vi att sköta driften av alla våra sajter och appar via två virtuella deskar i ”Mittmedia-land”, en för sajterna i nord och en för sajterna i syd. Båda deskarna skötte ett antal sajter och appar varje dag — både vad gäller publicering och paketering men också nyhetsledning.

Testerna gav ett tydligt facit gällande snabb nyhetsleverans och våra möjligheter att möta läsarna behov: Detta är vägen framåt.

Med samordnade deskar kan vi hjälpa varandra på ett helt annat sätt och få en helt ny styrka. Hettar det till någonstans är det inte bara en eller par journalister som kan arbeta med den nyheten. Vi kan kraftsamla över alla gränser. Detta visade sig bland annat under de stora skogsbränderna, där vi tillsammans klarade av en massiv och högkvalitativ breaking news-bevakning dygnet runt med flera livesändningar om dagen.

Vi såg alltså resultat som påverkade vår journalistiska leverans positivt, men visade också hur vi ska använda våra redaktionella resurser på bästa sätt; samordnade deskfunktioner ger lokal reporterkraft och lokalt innehåll.

När vi nu driftsatt Soldr-personaliseringen fullt ut i alla våra produkter tar vi nästa steg för att utveckla arbetssätt och redaktionell organisation för att möta framtidens krav att vinna den lokala nyhetsmatchen.

Mittmedias virtuella desk — för oöverträffad lokal nyhetsbevakning

Måndagen den 10 december sjösätter vi alltså Mittmedias virtuella nyhetsdesk. En enda desk där våra desk- och liveredaktörer samlas i samma organisation och där deskchef och biträdande deskchefer bildar en kraftfull online-redaktion med sina 60 medarbetare. En enda desk som ger oss oöverträffad kraft att leverera nyhetsbevakning 24/7.

Den nya desken ersätter den gamla strukturen där vi hade sju lokala deskorganisationer och en gemensam nattredaktion.

Nu bryts ny mark — när den gemensamma desken startar måndagen den 10 december.

En deskredaktör i Falun kan alltså i kombination med vår personalisering övervaka Gefle Dagblads sajt och app, medan en liveredaktör i Örebro kan producera innehåll till densamma — likväl som till Nerikes Allehandas sajt och app.

Mittmedas deskledning. Från vänster: Deskchef Karin Wallström med biträdande deskchefer Lisa Hall, Catharina Grufman och Pierre Bokvist

Det samtidigt som en deskredaktör i Västerås kan vara producent av en breaking news-sändning i Östersund.

På så sätt kan vi omfördela resurser på ett effektivt sätt, men också skapa smarta arbetssätt som gagnar vårt syfte: Att producera lokaljournalistik som gör skillnad i lokalsamhället.

Omorganiseringen möjliggörs av fokuserad satsning på innehåll

Omorganisationen är också en effekt av både en kompetenshöjning hos våra redaktionella medarbetare och nya verktyg för att förstå hur journalistiken tas emot och hur den konsumeras.

Ett exempel är de personliga rapporter som nu rullas ut till alla medarbetare, där journalistikens prestation tydligt visualiseras.

Mittmedias personliga rapporter

På så sätt lär vi oss något nytt hela tiden. Det handlar om att utifrån ny kunskap, som hur ett kommunfullmäktigereferat blir läst eller inte läst, som vi kan berätta om det på ett nytt sätt, och det utifrån kundernas behov.

Ett annat exempel är de nya tjänsterna innehållsstrateger som nu införs — en roll som jobbar specialiserat med att analysera såväl innehållets digitala prestation som redaktionell organisation på lokal nivå.

Genom att på djupet analysera och förstå stora mängder data kan vi bättre förstå våra användares behov och beteenden samt hur vi själva matchar det i form av såväl arbetssätt som val av vinklar.

Genom att arbeta metodiskt och analytiskt enligt en gemensam form hittar vi snabbare svar på frågor som var vi behöver bli bättre eller tänka annorlunda.

Vi får anledning att återkomma till vårt ständiga förnyelsearbete i den redaktionella organisationen men redan nu vet vi:

Vi behöver hela tiden ompröva gamla sanningar för att bygga nytt — som bidrar till att vi rör oss framåt.

Att vi hela tiden våga förändra oss är vägen till att bibehålla vår möjlighet att leverera på vårt demokratiska uppdrag i en ny tid.

Vår tekniska utvecklingskraft är en möjliggörare för de människor som varje dag går till jobbet i Mittmedia för att uppfylla det uppdraget.

Tillsammans, och samordnade, är vi som starkast.

Carl-Johan Bergman, Redaktionell chef Mittmedia