Reacher — hur går det?

Under 2016 startade Mittmedia sina första skarpa tester med vårt egenutvecklade annonsverktyg Reacher. Syftet med Reacher är flera. Dels att ge våra annonsörer mer effektiva kampanjer och bättre kunna kapitalisera på vår trafik, Men framförallt att förändra vår affärslogik så vi möjliggör att sälja på all den data vi har och kommer att ha om våra läsare. Vi har en lång väg att gå, både när det gäller att samla in och strukturera all den data vi har och göra den möjlig att styra annonser på, men också i form av den förflyttning som krävs för våra ca 180 säljare. Det är inget enkelt steg att gå från att sälja en yta (ex banner i topp på allehanda.se) till att diskutera djupare med kunden om vem de verkligen vill nå och vara delaktig i en analys kring det. Det krävs kompetensutveckling, ett annat förhållningssätt och en vilja att ta till sig en ny logik och ny kunskap. Vi är dock övertygade att våra säljare är kapabla att göra den resan och kan i våra tester se flera positiva tecken.

Den totala digitala intäkten har ännu inte påverkats. Det tar som sagt rätt mycket kraft att ställa om vilket på kort sikt kan påverka intäkten negativt. Dock ser vi att vissa regioner i MittMedia redan nu levererar bra och framför allt ser vi ett antal positiva signaler:

  1. Nya/tidigare kunder som tidigare inte tyckt att vår digitala annonsmiljö varit tillräckligt effektiv

Genom att kunna styra annonser på geografi och målgrupper blir det intressant även för företaget på den lilla orten eller företaget med den smala nischen att nå rätt målgrupp via Reacher.

2. Dubblat det CPM kunderna är beredd att betala för våra visningar

Genom att ge kunden mer relevanta annonsvisningar i kombination med en bättre dialog kring deras investering har de blivit redo att betala mer för varje annonsvisning.

3. Nöjda kunder

Mer effektiv styrning på annonserna har gett våra kunder bättre effekt och vi har ett flertal exempel på nöjda kunder som vill fortsätta göra digitala affärer med oss. Några exempel är klädbutiken som hittade nya kunder med en kombination av målgrupp och geostyrning, videobutiken som ångrade att de inte tog in mer personal och upplevde att de såg väldigt mycket nya kunder i butiken samt utbildningen som var så nöjda med effekten att de direkt började planera för nästa kampanj

Självklart dras vi med barnsjukdomar och vi har mycket jobb kvar att få allt att lira perfekt. Men det positiva överväger och vi kommer under 2017 lägga mycket kraft på att växla upp Reacher ännu mer.