Skit in skit ut – därför är MittMedias appar beroende av korrekt metadata

Markus Sandin
Dec 15, 2015 · 4 min read

Sommaren 2012 inledde vi vår resa mot metadata som en av de viktigaste beståndsdelarna i ett innehåll. Metadata har vi pysslat en del med förut, men då har det handlat om interna arkiv som ska vara sökbara. Där har skit in skit ut varit ett mantra, men det drabbade bara oss själva. Nu skulle skit in betyda skit för användarna på våra sajter där utvisningen helt bygger på metadata.

Att sätta XY-position på artiklar och sedan kunna leverera nyheter på det sätt vi nu har möjlighet att göra har funnits i mitt bakhuvud en längre tid, pushnotiser baserat på nyhetens position och användarens hem (eller där man har sitt hjärta). Vi har mycket jobb framför oss, men nu har vi de tekniska bitarna på plats, helt integrerat i vårt publiceringsflöde. Borta är allt vad externa tjänster heter för att kunna sköta pushandet, allt styrs med metadata.

Den här pushen fick jag i fredagskväll när jag stod och lagade mat. Extremt relevant då det visade sig att det varit inbrott samma dag på granngatan.

Men vart är nära dig rent geografiskt? Beroende på vart du bor kommer svaren se ganska olika ut. I en stadsmiljö är nära de närmaste kvarteren eller möjligen stadskärnan. På landsbygden är det kanske till och med den närmaste byn ett par mil bort. Det här tillsammans med Sveriges rätt usla geografiska indelning på närmre nivå än kommun gör det här väldigt komplex. Lägg ett lager till ovanpå det – intressen – så börjar det bli en utmaning på riktigt. För att ännu krångla till det så slänger vi på några lager till, nivå på intresse av ett ämne och nivå på intresse från en viss plats. Du kanske har din stuga i en annan kommun än där du bor, då är kommunala nyheter kanske av mindre intresse än i din hemkommun. För att lösa det här så jobbar vi efter en hypotes att ju närmare det händer dig ju mindre kan nyheten vara. Ett bostadsinbrott är knappt en notis i kontexten hela det gamla klassiska utgivingsområdet, men för de som bor nära det inträffade är det stora nyheter. För att få det här att funka är korrekt metadata en förutsättning. Då kan vi se till att den oidrottsintresserade stackaren som bor granne med idrottsarenan inte får en push så fort någon lirat en match, men får en om det är något som intresserar hen.

Jag har två positioner satta i min lokala app, allehanda.se

Approjektet Blackcap, drog ingång mars 2015 och vi hade en första betaversion ute till en testgrupp innan midsommar. Efter det började jobbet med att bygga idén kring superlokala pushnotiser. Allt inhouse med en tydlig målbild, men också ganska tydligt att vi inte visste exakt hur vi skulle nå dit. MVP-tänk med tester och prototyper inledde processen där vi lärt oss väldigt mycket under resan.

Svarthätta (Blackcap)

Vi har använt oss av allt från Googles API:er för att hitta adresser till möjligheten att välja själv på en karta. Prototypandet visade att fylla i sin adress var ett bra sätt att sätta sin position. Problemet med adress-approachen var att väldigt många adresser inte finns där, främst landsbygdsadresser. Vi har varit en vända in i valdistrikt, shapefiler för postnummerområden och egengjorda områden. Mycket tack vare att Sverige inte har nån standardiserad indelning av landet när man vill närmare än kommun. Olika verksamheter delar in landet efter sina behov, posten efter hur många brev en brevbärare pallar dela ut. Valmyndigheten efter, ja där är det oklart hur man tänkt, men en egen indelning är det. Snöröjningen har sin karta och skolområdena sin. Och så fortsätter det.

Just nu har vi en lösning där man som användare väljer plats själv och kan ställa radien på området man vill ha pushar ifrån. Det är inte en optimal användarupplevelse men vi har nåt som fungerar hyggligt och som vi kan iterera vidare på. Jag skulle inte bli förvånad om vi gör en egen geo-indelning som passar vår verksamhet, det verkar vara så man gör. Att som användare välja fördefinierade områden har flera fördelar, man får tillhörighet till ett område, det blir tydligare och dessutom lättare att välja/bättre UX. Just nu jobbar vi med nya prototyper och användartester på plats- och ämnesinställningarna.


Nyhetsprio, kategorier, platser och taggar är det som styr våra pushar. Kring det bygger vi logiken kring vad som ska gå som push eller inte. Målbilden är att ingen på redaktionen ska behöva tänka ”push” utan bara nyhetsvärdering. Resten skruvar vi på under huven.

Vår interna pushmatris.

En annan målbild är att den här komplexiteten ska ingen användare behöva ta hänsyn till heller. Vi ska bygga nåt som är väldigt mycket smartare än en bloatad inställningssida och där kommer vår dataplattform Soldr kommer in i bilden, som om våra nya appar. Det ska såklart giftas ihop med riktigt bra UX och det är något vi garanterat återkommer till.


om att se pushar som meddelanden. En genial tanke som såklart är helt självklar när man läser den.

Markus Sandin, produktägare för MittMedias nya appar.

mittmedia

Vad händer i Mittmedia?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade