Vad fick grannen för huset? MittMedias nya textrobot skriver en text så fort ett hus har sålts

Markus Sandin
Sep 19, 2017 · 4 min read

Lagfarterna har i alla tider varit ett av lokaltidningarnas mest uppskattade innehåll. Hus och fastigheter engagerar. Men vi har inte utvecklat tjänsten utan publicerar digitalt precis på samma sätt som vi gjorde i den tryckta tidningen: Långa listor med sålda fastigheter. Nu skrivs ett nytt kapitel. Vår senaste textrobot gör debut på MittMedias sajter och appar.

Under en vecka i vintras fejkade vi robottexter på Allehanda.se. Vi skrev helt enkelt artiklarna manuellt – men som om en robot skulle ha skrivit. När vi utvärderade experimentet visade det sig, precis som vi hade förutspått, att nyhetsartiklar om köpta och sålda fastigheter intresserar våra användare.

Nu har vi tillsammans med vårt delägda bolag United Robots utvecklat en flygfärdig textrobot som kan leverera automatiska texter på alla fastighetsaffärer i Sverige. En unik artikel per affär.

Med start den här veckan börjar vi publicera fastighetsaffärer i alla MittMedias nyhetsprodukter. Relevant lokalt innehåll som alltid funnits, men nu betydligt attraktivare presenterat än en lång tråkig lista med data. Detta skulle inte gå att göra utan maskinernas hjälp och skulle troligen inte heller kunna göras bättre om en människa gjorde artiklarna.

AUTOMATISK BILD. Bild på husen generas automatiskt, vi använder en kombination av Google Street View och Google Vision tillsammans med egen logik för att “vandra längs gatan” och hitta den bästa bilden på fastigheten.

Nya ägare till 70-talshus i Falun

Lise Katarina Munckhammar, 38, och Hans-Olof Dyrsmeds, 45, har tagit över fastigheten på adressen Karlbergs Gård 1 i Falun från Kristina Birgitta Cederqvist. Ägarbytet blev klart i september 2017 och köpesumman blev 3 775 000 kronor. Husets byggår är 1977 och det har en boyta på 139 kvadratmeter.

Nyligen såldes ett annat hus i närheten, på Bergsmansgränd 4. Där blev priset för det 146 kvadratmeter stora huset 5 525 000 kronor.

Ovan ser ni en text som är genererad automatiskt (se den publicerad på dt.se här). I den här första versionen av boten så kan vi förutom de förväntade datapunkterna så som pris och vem som köpt och sålt, även visa ut om det gjorts någon annan bostadsaffär i närheten. Beroende på datat så vinklas artiklarna olika – dock inte i samma utsträckning som våra automatiserade sporttexter.

Utvecklingsmöjligheterna i kommande versioner är stora. Vi kan väva in mer historisk statistik, som dyraste hus, många försäljningar, eller kanske om nåt väldigt stort hus har sålts. Ytterligheter i datat är oftast intressant, så pass att det kan vara värt för en redaktion att titta närmare på. Därför ser vi också en stor potential i att kunna hitta uppslag för redaktionerna med hjälp av den här tjänsten, genom att flagga upp sånt som sticker ut till redaktörerna.

Vi har förutom enskilda texter också skapat sammanfattningar på kommun- eller regionnivå om sålda fastigheter, där texternas utformning helt bygger på texter som tidigare skrivits och publicerats av Mittmedias journalister.

VIKTIGT LOKALT INNEHÅLL. “Hus i Solumshamn sålt för 900 000 kronor” Den stora gröna punkten är artikelns position och de vita är användare som läst artikeln.

Alla artiklar är geopositionerade, vilket gör att vi via Google Maps automatiskt kan genera fram en bild på huset till artiklarna i de allra flesta fallen. Tack vara geopunkterna kan vi också dra nytta av MittMedias geobaserade system för nyhetsnotiser.

I vårt första test hade notiser på artiklarna som publicerades högre öppningsfrekvens än många andra artiklar, dessutom levererar roboten texter snabbare än de officiella lagfartsbeskeden från Lantmäteriet.

Att bostadsinnehåll är viktigt för för den lokala läsaraffären är något vi identifierade redan i den analys som gjordes inför lanseringen av Plus. Bostad var till och med det ämne som engagerade flest av våra befintliga kunder och återkommande lojala besökare av alla ämnen på Mittmedias sajter. Den vetskapen gör att vi nu väljer att lägga den här tjänsten enbart till våra prenumeranter, det är unikt superlokalt innehåll som är viktigt och relevant för våra kunder.

ANALYSEN: FASTIGHETSARTIKLAR STICKER UT. Inför lanseringen av plus gjordes en omfattande analys som tydligt visade att de befintliga prenumeranterna gärna tar del av innehåll som rör ens boende.

Markus Sandin är produktägare på MittMedia. Du kan nå honom på markus.sandin@mittmedia.se

Är du intresserad av att följa vad MittMedia gör: Läs mer på medium.com/mittmedia.

mittmedia

Vad händer i Mittmedia?

Thanks to Henning Johannesson

Markus Sandin

Written by

mittmedia

mittmedia

Vad händer i Mittmedia?

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade