Objective C’ de GIF görüntülemek

IOS uygulamalarda .gif uzantılı animasyonları oynatmak için hazır bir bileşen (components) bulunmamaktadır. Bu yüzden FLAnimatedImage’dan yardım alacağız. FLAnimatedImage bazı özellikleri ;

  • Masaüstü tarayıcılarda benzer bir oynatma hızı ile aynı anda birden fazla GIF ile çalışabilme,
  • Gecikme süresi verebilme,
  • Telefonun belleğini yormama,
  • Animasyonu kaç kere oynatacağımızı belirleme gibidir.

FLAnimatedImage projeye dahil etmek için linkteki sınıfları indirip projemize ekliyoruz.

#import “FLAnimatedImageView.h”
#import “FLAnimatedImage.h”

Xib dosyamıza ligthinImageView bir imageView bileşeni ekliyoruz. Bu imageView’in class’ını FLAnimatedImageView veriyoruz ki burası artık bir gif gibi davranabilsin.

Aşağıdaki kodda register adındaki gif’imizi ligthinImageView’in animatedImage özelliğine atıyoruz.

Böylelikle gifimizin hareket ettiğini görebiliriz.