Alt segment cihazlar için Android Go

Google I/O 2017de açıklanan en önemli yeniliklerden biri aylık 2 milyar aktif kullanıcıya ulaşan Android’in yeni sürümü Android Go oldu.Google , bu yeni sürümle alt segment akıllı cihazları da Android’e taşımaya çalışacak.

Android Go, 1 GB’tan daha düşük hafızaya sahip cihazları hedefliyor.Kendisine has bir Google Play mağazasına sahip olan Go, mobil internet hızının düşük olduğu yerlerde kullanıcı deneyimini yükseltmeyi amaçlıyor.

Android Go için geliştirilen uygulamalar normal olarak 10 MB’tan düşük boyutta olacak. Ayrıca bazı uygulamalar Go’ya has olacak.(Youtube Go vb.) Youtube Go uygulaması video önizleme ve videoyu yüklemeden video kalitesini seçme gibi özellikler sunacak. Ayrıca kablosuz ağlarda indirilen videoların daha sonra izlenmesini mümkün kılacak.

Bir başka önemli özelliği ise, Chrome’un mobil veri tasarruf özelliğinin Android Go için temel özelliklerden biri olması. Böylece Android Go kullanıcılarının internette gezinirken fazla mobil veri tüketmesinin önüne geçilebilecek ve Android Go, kullanıcıların RAM ve veri kullanımını sınırlandırmalarına imkan sağlayacak.

Like what you read? Give Ömer Akkuş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.