App Transport Security (ATS) Sorununun Çözümü

iOS 9 ile birlikte uygulamanızda “Application Transport Security has blocked a cleartext HTTP (http://) resource load since it is insecure. Temporary exceptions can be configured via your app’s Info.plist file.” hatası almaya başlamış olabilirsiniz. Peki ATS yani Application Transport Security nedir?

Application Transport Security uygulama ve web hizmetleri arasındaki bağlantıların güvenliğini artıran bir özelliktir. Uygulamalar http bağlantıları ile veri alışverişinde bulunurlar. Bu bağlantılar genelde “https” olan güvenli bağlantı prokolü ile yapılmalıdır. Ama uygulama içerisinde http kullanmanız gerekirse o zaman bunu geliştirdiğiniz uygulamanın içerisinde belirtmeniz gerekir. Bunuda info.plist içerisine yazacağınız kod ile ATS yi devre dışı bırakarak yapabilirsiniz.

Aşqağıdaki kod bloğunu projenizdeki info.plist dosyasına yapıştırırsanız probleminiz çözülecektir.

<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
<key>NSAllowsArbitraryLoads</key><true/>
</dict>
Like what you read? Give Özcan Akkoca a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.