Apple Firmasının Kısa Tarihi #1

Apple şirketinin kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak lisede (high school) sınıf arkadaşıydılar. Okul sonrası iletişimleri bir süre koptu. 1974 yılında Intel 8080’i çıkartıp ilk mikrobilgisayar olan Altair de yapılınca Amerika’da mikrobilgisayarlara ilgi çok arttı. Her yerde bilgisayar kulüpleri kuruldu. Genç girişimciler de çeşitli olanaklar için fırsat kollamaya başladılar. Bill Gates ve arkadaşı Paul Allen Altair için Basic yorumlayıcısı yazıp işi biraz büyütmüşlerdi. 1975 yılında Harward’tan ayrılarak Microsoft şirketini kurdular.

Paul Allen & Bill Gates

Jobs ile Wozniak’ın ilişkileri okuldan sonra bir süre koptu. Steve Wozniak da bu atmosfer içerisinde bir bilgisayar yapma hevesine kapıldı. Intel’in 8080’ninden sonra Motorola firması 6800 işlemcisini çıkartmıştı. Wozniak Altair’den de etkilenerek ilk mikrobilgisayarını yapmaya çalıştı. İşlemci olarak Intel’in 8080’ini değil, Motorola’nın 6800’ünü tercih etti. Wozniak bu arada Rockwell’in 6502 işlemcileri için de bir BASIC yorumlayıcısı yazdı. Bu sıralarda Wozniak bir bilgisayar kulübünde eski arkadaşı Jobs ile karşılaştı. Mikrobilgisayarlardan gelecek bekleyen ikili birlikte çalışma kararı aldılar.

Steve Jobs & Steve Wozniak

1976 yılında Steve Jobs ve Steve Wozniak kafa kafaya vererek Jobs’ların garajında ilk Apple bilgisayarını derme çatma olarak yaptılar. Bu bilgisayarlar daha sonra geliştirilerek Apple 1 ismini aldı. Steve Jobs teknik biri değildi. Jobs daha çok iş geliştirme üzerine odaklanmıştı. Asıl mühendislik faaliyetlerini Wozniak üstlenmişti. Daha sonra bu ikiliye Ronald Wayne de katıldı. Apple 1 bilgisayarlarını 1977’de Apple 2 izledi. 1980 yılında Apple 3 piyasaya çıktı. Aynı yılın sonlarına doğru da IBM bugünkü PC’lerin atası olan IBM PC’yi piyasaya çıkarttı. IBM bu ilk PC’sinin işletim sistemini kendisi yazmayı –küçük iş olduğu gerekçesiyle- uygun görmemiş onu Microsoft isimli küçük bir firmaya yazdırmıştır. (O zamanlar Microsoft’ta 8 kişi çalışıyordu). IBM PC’nin çıkmasıyla Apple’ın küçük olan kişisel bilgisayar pazarındaki yeri geriye itilmeye başladı.

Lisa

Apple 1983 yılında Lisa modelini çıkardı. 10000$’a yakın bir fiyatı vardı Lisa’nın. Bu nedenle satışı da fazla olmadı. Lisa ilk fare ve GUI kullanan işletim sistemiydi. 1983 yılının Aralık ayında ilk Machintosh serisi bilgisayar piyasaya sürüldü. Bunun ismi “Machintosh 128K” idi. Apple daha sonraları Machintosh ismi yerine Mac ismini kullanmaya başladı. Bunu 1984 yılında Machintosh 512K izledi. Machintosh’lar grafik arayüzleri nedeniyle özellikle masaüstü yayıncılık işinde kendilerine bir yer buldular. Ancak satışları beklenildiği gibi olmadı.

Next Step

Machintosh satışları çok da yüksek olmayınca Apple şirketinde zaten var olan çatışmaları hepten kendini gösterdi. Bu çatışmalar 1985 yılında Steve Jobs’un şirketi terk etmesiyle sonuçlandı. Jobs Apple’dan kovulunca NeXT isimli bir şirket kurdu. NeXT şirketi 1985 yılında NeXT bilgisyaralarını piyasaya sürmüştür. NeXT bilgisayarlarında NeXTSTEP isimli işletim sistemi kullanılıyordu. Daha sonra bu sistem açık hale getirildi ve OPENSTEP ismini aldı. Dünyanın ilk Web tarayıcısı Tim Barners Lee tarafından Cern’de NeXT bilgisayarları üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Steve Jobs & Bill Gates

Jobs NeXT firmasını kurup oarada işlerine devam ederken Apple 1987’de Machintosh 2’yi piyasaya çıkardı. Microsoft’ta 1985 yılında yavaş yavaş GUI arayüzü uygulamasına geçmeye başlamıştır. Microsoft Windows’un ilk versiyonu 1985 yılında çıktı. Bunu daha sonra 2.0 versiyonu, sonra 3.0 versiyonu ve sonra da 3.1 versiyonu izledi. Ancak Microsoft’un bu 16 bit Windows sistemleri birer işletim sistemi değildi. DOS’tan çalıştırılan bir çeşit utility program gibiydiler. Apple firması GUI arayüzünü Mac’lerden çaldığı gerekçesiyle Microsoft’u mahkemeye verdi. Ancak mahkemeyi kazanamadı.

Apple 1990’da “Machintosh Classic” isimli modelini çıkardı. Apple işlemci olarak Motorola 68000 ailesini bırakarak Power PC ailesine geçti.

Steve Jobs iPad

Steve Jobs 1997 yılında Apple’a geri döndü. Apple’da NeXT firmasını 200 milyon dolara satın aldı. Sonra piyasya iMac ve Power Mac serileri çıktı. Daha sonra Steve Jobs Mac’lerin çekirdeklerini tamamen değiştirme kararıı aldı. Mac’ler Mac OS 10 ile birlikte yeni bir çekirdeğe geçtiler. Apple Ipod’lar ile müzik aygıtları piyasasında bir yer edindi. 2005 yılında Apple Mac’lerin işlemcilerini de değiştirme kararı aldı Böylece Power PC ailesi bırakılarak Intel ailesine geçildi. 2007 yılında Iphone’lar ve 2010 yılında ilk Ipad’ler piyasaya çıktı. Bu ürünler bir satış grafiği ile Apple’a çok para kazandırdı. Apple’ın geliri 2010’dan itibaren iyice arttı ve dünyanın en büyük IT firması durumuna geldi.

Like what you read? Give Özcan Akkoca a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.