Daydream & Google Lens

Google’ın geçen seneki I/O’dan bu yana biraz ihmal ettiği Daydream VR platformu, bu sene enerji tazeliyor. İlk Daydream cihazları Android’li bir telefona ihtiyaç duyuyordu ancak yeni tanıtılan modeller cihazlara bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

Google Lens

Etkinliğin en gözde olan bir diğer özelliği ise Google Lens oldu. Benim fikrime göre de etkinliğin en heyecan verici özelliklerden biri Lens. Çünkü Lens bize artık kameraların sadece bir kamera olmaktan çok artık görüntü işleme olayının en üst noktası olarak gözükmekte.

Google Lens ile telefonunuzun kamerasını herhangi bir nesneye doğrultup, neye baktığınızı Google’dan öğrenmek mümkün hale geldi. Etkinlikteki denemede Lens, bir çiçeği tanımlayabildi. Ayrıca Lens’te bazı ekstra özellikler de mevcut. Örnek vermek gerekirse, router’ınızın ID etiketinin fotoğrafını çekerek telefonunuzu Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlayabiliyorsunuz. Yabancı dildeki bir metinde Lens kullanılarak otomatik olarak Google Translate’nin devreye girmesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca Lens resimde de görüldüğü gibi cadde üzerinde herhangi bir mağazaya kameramızı doğrulttuğumuzda, mağazayı tanıyarak o mağaza hakkındaki yorumlar,puanlamalar,adres tarifi hatta rezervasyon yapmamızı sağlayacak kadar kullanıcılarına çeşitli imkanlar sunabiliyor.

Google Lens kullanıcılar için sabırsızlıkla beklenirken, kesin çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapmamış olsa da çok yakında indirilebilir hale geleceğini yetkililer tarafından bildirildi. Lens’in bu yıl içerisinde gündelik hayatımızda çokça kullanacağımız bir uygulama olacağı şüphesiz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.