Google I/O 2017 Yenilikler

Google ürünlerine ve hizmetlerine gelecek olan heyecan verici yenilikler, Google’ın geliştirici etkinliğinde tanıtıldı. Google, yıllık geliştirici konferansı Google I/O’ya bir çok yenilik tanıtıldı.Bu yeniliklerin tümüne yazılarımda yer vermeye çalışacağım.

Android ve Android Auto otomobillere entegre olurken arama sayfasına yerel etkinlikler eklendi, Allo’ya selfie etiketleri geldi ve Android O’nun güncellemeleri daha kolay alması sağlandı.Tüm bu yeniliklerin detaylarına sonraki yazılarımda değineceğim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.