iOS İşletim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi #3

iOS ismi (iPhone Operating System)’dan kısaltmadır. Bugün için iOS işletim sistemlerinin akıllı telefon ve tabletlerdeki kullanım oranları %20 civarındadır. iOS Apple’ın iPhone, iPad ve iPod cihazlarında kullanılmaktadır. iOS adeta Mac OS X’in mobil versiyonu gibidir. Mac ile iOS ortamlarında benzer araçlar ve ortamlarla (frameworks) uygulama geliştirilmektedir. IOS’ta büyük ölçüde Darwin çekirdeğinin kodları kullanılmıştır. IOS işletim sistemlerinin tarihsel gelişimi şöyledir:

- IPhone OS 1 (2007)

- IPhone OS 2 (2008)

- IPhone OS 3 (2009)

- IOS 4 (2010)

- IOS 5 (2012)

- IOS 6 (2012)

- IOS 7 (2013)

- IOS 8 (2014)

- IOS 9(2015)

- IOS 10(2016)

- IOS 11(2017)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.