Machintosh Bilgisayarlarında Kullanılan İşletim Sistemleri #2

1984 yılındaki ilk Machintosh’un işletim sistemi Mac OS’ti. Mac OS monotilitik bir çekirdeğe sahipti ve MFS (Machintosh File System) isimli bir dosya sistemi kullanıyordu. 1985 yılında Machintosh’ların dosya sistemi HFS (Hierarchical File System) olarak değiştirildi. 2000’lerin başlarında Mac OS X ile brilikte Mac OS sistemlerinin çekirdekleri tamamen değiştirildi.

Mac OS X UNIX türevi bir işletim sistemidir. Çekirdeğine Darwin denilmektedir. Darwin açık bir sistemdir. Ancak Mac OS X tam anlamıyla açık bir sistem değildir. Yani MAC OS X, Darwin çekirdeğini kullanan GUI arayüzleri olan telif bir sistemdir.

Darwin’in hikayesi 1989 yılında NeXT’in NeXTSTEP işletim sistemiyle başladı. NeXTSTEP daha sonra OPENSTEP oldu. Apple NeXT’i 1996'nın sonunda 1997'nin başında satın aldı ve sonraki işletim sistemini OPENSTEP üzerine kuracağını açıkladı. Bundan sonra Apple 1997’de OPENSTEP üzerine kurulu olan Rapsody’yi çıkardı. 1998'de de yeni işletim sisteminin Mac OS X olacağını açıkladı. Daha sonra Rapsody’den Darwin projesi türedi. Darwin projesi ayrı bir işletim sistemi olarak da yüklenebilmektedir. Ancak Darwin grafik arayüzü olmadığı için Mac programlarını çalıştıramaz.

Darwin’den çeşitli projeler türetilmiştir. Bunlardan biri Apple tarafından 2002'de başlatılan OpenDarwin’dir. Bu proje 2006'da sonlandırılmıştır. 2007'de PureDarwin projesi başlatılmıştır.

Darwin’in çekirdeği XNU üzerine oturtulmuştur. XNU bir çekirdektir ve NeXT firması tarafından NEXTSTEP işletim sisteminde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. XNU, Carnegie Mellon (Karnegi diye okunuyor) üniversitesi’nin Mach 3 mikrokernel çekirdeği ile 4.3BSD karışımı hibrit bir sistemdir.

Mac OS X sistemlerinin versiyonları şunlardır:

- Mac OS X 10.0 (Cheetah, 2001)

- Mac OS X 10.1 (Puma, 2001)

- Mac OS X 10.2 (Jaguar, 2002)

- Mac OS X 10.3 (Panther, 2003)

- Mac OS X 10.4 (Tiger, 2005)

- Mac OS X 10.5 (Leopard, 2007)

- Mac OS X 10.6 (Snow Leopard, 2009)

- Mac OS X 10.7 (Lion, 2011)

- Mac OS X 10.8 (Mountain Lion, 2012)

- Mac OS X 10.9 (Maverics, 2013)

- Mac OS X 10.10 (Yosemite, 2014)

-Mac OS X 10.11 (El Capitan, 2015)

- Mac OS X 10.12 (Sierra, 2016)

- Mac OS X 10.13 (High Sierra, 2017)

Mac OS X sistemlerinde dosya sistemi olarak HFS’nin sonraki sürümü olan HFS+ kullanılmaktadır.

Like what you read? Give Özcan Akkoca a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.